Postilla valmius ryhtyä nopeasti neuvottelemaan työehdoista

03.09.2019

Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola pitää hyvänä, että työehtosopimusneuvotteluja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n ja Palvelualojen työnantajat Paltan välillä päästäisiin jatkamaan mahdollisimman nopeasti lakon jälkeen.

- Postin tavoitteena on, että syksyn työehtosopimusneuvotteluissa löydetään työehtosopimusratkaisu, joka vastaa yhtiön tarpeisiin kilpailuilla markkinoilla. Postilla on valmius mahdollisimman pikaisesti käynnistää PAU:n kanssa nämä työehtosopimusneuvottelut ja hakea ratkaisua Postin haasteisiin, korostaa Pohjola.

Postipalveluiden kilpailun vapautumisen myötä kirje- ja lehtijakelussa toimii nykyään Postin ohella 16 jakeluyhtiötä. Tämän vuoksi jakelualalla hoidetaan samoja työtehtäviä eri työehtosopimuksilla. Muissa jakeluyhtiöissä noudatettavien työehtosopimusten kustannustaso on Postin noudattamaa PAU:n työehtosopimusta merkittävästi alhaisempi. Postin rakennemuutos asettaa tarpeita myös siihen, kuinka työtä on organisoitava uusilla tavoilla.

Julkisuudessa esillä ollut pakettilajittelun 700 työntekijää koskeva työehtosopimus on voimassa lokakuun loppuun saakka. Pohjolan mukaan vuoropuhelua on tarkoitus jatkaa henkilöstön kanssa.

Posti käy keskusteluja myös omistajan kanssa työehtokysymyksiin liittyen.

Posti on historiansa suurimmassa rakennemuutoksessa

Pohjola on tyytyväinen kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron tämänpäiväiseen kannanottoon, että maan hallitus aikoo käynnistää selvityksen Postin aseman ja nykyisten yleispalveluvelvoitteiden yhteensovittamisesta.

- Posti on ennätysvauhtia laskevan kirjemäärän ja kiristyvän kilpailun vuoksi historiansa vakavimmassa murroksessa ja välttämättömän uudistumisen edessä. Postin on tehtävä rakennemuutoksia, jotta töitä olisi myös jatkossa. Kirjemäärän lasku vähentää vuosittain Postin tuloja arviolta noin 70 miljoonaa euroa, sanoo Pohjola.

Postin hallitus käsittelee syyskuussa johdon palkitsemista

Pohjola kertoo keskustelleensa ministerin kanssa tänään siitä, että Postin hallitus käsittelee johdon tulevaan palkitsemiseen liittyviä linjauksia syyskuun aikana.

- Meillä on hyvä ja avoin vuoropuhelu omistajaohjauksen kanssa ja myös palkitsemiseen liittyen käymme keskustelua omistajan kanssa, sanoo Pohjola.