Posti kehittyy MyDatan edelläkävijäksi

20.06.2019


OmaPosti-sovellus kulkee jo nyt yhä useamman suomalaisen taskussa.

MyData, eli eri toimijoiden ja sovellusten yksilöiltä keräämä omadata, on vielä hajallaan ja pääosin hyödyntämättä – vaikka sen liiketoiminta- ja hyödyntämispotentiaali yksilön omaksi hyväksi ovat ilmeisiä. Valtion kehitysyhtiö Vake Oy ja Teknologiateollisuus ry etsivät haastekilpailussa operaattoria kokoamaan kansalaisten omadataa parempien dataan pohjautuvien palvelujen kehittämiseksi.

40 halukkaan tiimin joukosta valittiin 18.–19.6 järjestettyyn finaaliin kahdeksan joukkuetta. Voittajaksi valittiin Postin esittämä suunnitelma, jossa OmaPosti-sovellus tulisi toimimaan yhtenä kaikkien suomalaisten henkilökohtaisena MyData-käyttöliittymänä.

Posti haluaa olla aktiivisesti mukana muodostamassa ja edesauttamassa suomalaisen OmaData-ekosysteemin syntymistä. Tämä on luonnollinen jatkumo vastuullisille datapalveluillemme, mikä sopii erinomaisesti myös visioomme ja strategiaamme. Uskomme, että löydämme omadata-periaatteella toimivasta datataloudesta uutta arvoa niin yrityksille, kuluttajille kuin koko yhteiskunnallekin,” Mikko Ristimäki, Postin Head of Data & AI Services, korosti valinnan jälkeen.

Omadata-haasteessa etsittiin ratkaisua, joka nopeuttaisi omadata -ekosysteemin kehitystä ja sitä kautta vaikuttavien palvelujen syntymistä. Tätä painotetaan selkeästi myös Rinteen uudessa hallitusohjelmassa: kansalaisille pitää saada parempi hallinta omaan dataansa ja sen ympärille pitäisi voida synnyttää uutta yritystoimintaa. Postin ratkaisu mahdollistaa omadata-palvelujen nopean kehityksen ja laajat käyttäjäryhmät – OmaPosti-sovellus toimii toivottavasti mahdollisimman pian kaikkien suomalaisten yhteisenä OmaData-tilinä,” Vaken kehitysjohtaja Tuomas Teuri toteaa.

Posti oli haastekilpailun musta hevonen, joka yllätti tuomariston ehdotuksellaan, sillä Posti ei ole aikaisemmin ollut aktiivinen MyDatan kehityksessä. Posti on suomalaisille instituutio, joka voi tarjota kriittisen tärkeän luottamuksen omien tietojen jakamisessa ja luvittamisessa eri palveluiden välillä,” toteaa Teknologiateollisuus ry:n digitalisaatiojohtaja Ville Peltola.

Haastekilpailun voittaja pääsee jatkamaan ratkaisun kokeiluvaiheeseen, tavoitteenaan rakentaa omadata-ratkaisun ensimmäinen versio testattavaksi ja jatkokehitettäväksi yhdessä käyttäjien sekä sidosryhmien kanssa. Postin ratkaisun lisäksi haasteessa oli mukana ansioituneita tiimejä, joista ainakin Tilaajavastuu Oy:n Muntiedot.fi-palvelu, MyHealthData -ryhmä ja Head.ai jatkavat yhdessä kehitystä Postin tiimin kanssa vauhdittaen ekosysteemikehitystä omadatan ympärillä. Kokeiluvaiheen tulokset ja Postin ratkaisu esitellään MyData 2019 -konferenssissa Helsingissä 25–27.9.