Posti järjestää toimintojaan pakettilajittelussa – uudistuksella vastataan muuttuviin asiakastarpeisiin

29.08.2019

Posti tavoittelee joustavia ja kilpailijoiden kanssa samantasoisia työehtoja Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän lajittelutoiminnoissa. Näillä toimilla vastataan postialan rajuun murrokseen ja nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin sekä pyritään säilyttämään ja luomaan uusia kotimaisia työpaikkoja.

Verkkokauppa on kasvanut Suomessa noin 10 prosentin vuosivauhtia viime vuosina. Kasvun ennustetaan kiihtyvän kuluttajakäyttäytymisen muutoksen mukaisesti. Paketti ja verkkokauppa on Postille merkittävä liiketoiminta-alue. Posti on valmistautunut verkkokaupan kasvuun kymmenien miljoonien eurojen investoinneilla ja rakentamalla kuluttajien keskuudessa suositun, maankattavan pakettiautomaattiverkoston.

Verkkokaupassa ja pakettijakelussa kilpailu on erittäin kovaa. Kotimaisten yritysten lisäksi alalla toimii useita ulkomaisia yrityksiä ja suurena suomalaisena toimijana Postin rooli on merkittävä nopeasti kasvavassa kansainvälisessä markkinassa. Pärjätäkseen kilpailussa Postin on siirryttävä käyttämään samantasoisia työehtoja kuin muut jakelualan toimijat.

Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän lajitteluhenkilöstö Teollisuusliiton sopimuksen piiriin 1.11.2019

Postin tavoitteena on joustavat ja kilpailijoiden kanssa samantasoiset työehdot Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän lajittelutoiminnnoissa, joiden henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Posti Palvelut Oy:hyn. Yhtiössä noudatetaan Teollisuusliiton Jakelua koskevaa työehtosopimusta. Muutos koskee yhteensä noin 700 henkilöä, jotka siirtyvät uuden työehtosopimuksen piiriin 1.11.2019. Muutoksen myötä lajittelutoiminnoissa voidaan paremmin vastata toimintaympäristön ja asiakastarpeiden nopeaan muutokseen. Muutoksen yhteydessä ei ole henkilöstön vähentämistarvetta. Nyt tehtävä Postin sisäinen järjestely ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä eikä sillä ole vaikutusta Postin nykyisiin palveluihin.

– On erittäin ikävää, että joudumme tekemään muutoksia, joilla on vaikutuksia henkilöstön työehtoihin. Tämä on kuitenkin välttämätöntä, jotta voimme säilyttää ja luoda myös uusia ja uudenlaisia työpaikkoja. Kuluttajien ostotottumukset ovat muuttuneet voimakkaasti ja palveluilta odotetaan nopeutta, ketteryyttä ja kilpailukykyistä hintaa. Nyt tehtävä muutos auttaa meitä vastaamaan asiakkaidemme nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja parantaa kilpailukykyämme. Uskon että yhdessä tekemällä sekä laatuun ja asiakkuuksiin panostamalla meillä on mahdollisuus olla luomassa Suomeen myös uutta liiketoimintaa ja työtä, sanoo Postin Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän johtaja Turkka Kuusisto.

Henkilöstölle maksetaan siirtymäkauden tukea


Kuusisto kertoo, että työehtojen muutoksesta aiheutuvia välittömiä vaikutuksia henkilöstön ansioihin pyritään pienentämään kahdella tavalla. Henkilöstölle maksetaan siirtymäajan tukea: työn laadun pysyessä tavoitteen mukaisena kokonaisansiotaso säilyy ennallaan vuoden 2020 maaliskuun loppuun asti. Siirtymäajan jälkeen työntekijä voi oman työnsä tehokkuudella ja laadulla vaikuttaa kokonaisansionsa suuruuteen palkkiomallien kautta.

– Ymmärrämme että muutos työtehtosopimuksessa on monelle raskas. Siksi panostamme muutoksesta aiheutuvien välittömien ansiotulovaikutusten minimoimiseen. Suunnitellut palkkiomallit palkitsevat laadusta ja asiakastyytyväisyydestä, ja sitä kautta mahdollistavat siirtyneille työntekijöille parhaimmillaan siirtoa edeltävää korvausta korkeamman korvauksen, Kuusisto jatkaa.

Posti pyrkii löytämään markkinaehtoisen ratkaisun myös postipalveluissa

Posti on parhaillaan historiansa suurimmassa murroksessa: kuluttajien tarpeet ovat muuttuneet, digitalisaatio lisääntyy, paperipostimäärät ovat laskeneet kiihtyvällä tahdilla ja kilpailu kiristyy. Postin toimittamien pakettien määrä puolestaan kasvaa ja paketit sekä logistiikka tuovat jo yli puolet Postin liikevaihdosta. Posti hakee merkittävää kasvua paketeissa, verkkokaupassa ja logistiikan palveluissa.

Osana Postin transformaatiota Posti tavoittelee vuosien 2019­−2021 aikana noin 150−200 miljoonan euron kustannussäästöjä. Posti pyrkii löytämään markkinaehtoisen työehtosopimus- ja kustannustason myös perinteisissä postipalveluissa syksyn 2019 aikana. Neuvottelut Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n ja Palvelualojen työnantajat Paltan välillä alkavat syyskuun alussa. Postipalveluiden sääntelyn vapautumisen myötä Postilla on nykyään 16 kilpailijaa kirje- ja lehtijakelussa. Muissa jakeluyhtiöissä noudatettavien työehtosopimusten kustannustaso on Postin noudattamaa PAU:n työehtosopimusta merkittävästi alhaisempi.

Postissa on tällä hetkellä yhteensä 11 työehtosopimusta eri tehtäviin. Varhaisjakelussa, kuljetuksessa ja varastotoiminnoissa on jo siirrytty alalla yleisesti käytössä oleviin työehtosopimuksiin, jotka soveltuvat parhaiten kyseisen työn tekemiseen.