Posti ja Compensate yhteistyöhön: kuluttajalle mahdollisuus hyvittää lähettämänsä paketin hiilijalanjälki

08.10.2019

Posti tarjoaa ensimmäisenä logistiikkatoimijana yhteistyössä Compensate-säätiön kanssa asiakkailleen mahdollisuuden hyvittää kotimaan paketin lähettämisestä aiheutuvat päästöt. Yksittäisen paketin päästöarvo on pyöristettynä 700 grammaa hiilidioksidia, jonka kuluttaja voi halutessaan hyvittää Postin sähköisissä palveluissa. Paketin koosta tai painosta riippumatta hyvitys on 0,05 euroa. Posti tilittää kompensointimaksut täysimääräisesti Compensatelle, joka puolestaan käyttää rahat hiilidioksidin vähentämiseen ilmakehästä. 

Pääsääntöisesti Postin toimittamat kotimaan kuluttajapaketit ovat kuluttajien välistä kaupankäyntiä, mikä on vahvassa kasvussa.

- Haluamme tarjota kuluttajalle helpon keinon hyvittää paketin lähettämisestä aiheutuvat päästöt.  Nyt kuluttajilla on mahdollisuus tehdä valintoja kestävämmän kaupankäynnin puolesta myös meidän palveluidemme osalta, sanoo Postin digitaalisista kuluttajapalveluista vastaava Timo Korander.  

Hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n viime syksynä julkaiseman ilmastoraportin mukaan päästövähennysten lisäksi hiilidioksidia on pystyttävä poistamaan ilmakehästä muun muassa hiilinielujen sekä hiilidioksidin talteenoton keinoin. Kotimainen Compensate on perustettu juuri tätä työtä varten.

- Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi päästöjen radikaali vähentäminen on yksiselitteisesti tärkeintä, mutta samanaikaisesti ilmakehästä on poistettava sinne jo päästettyä hiilidioksidia. Metsien istuttaminen ja niiden suojelu ovat tällä hetkellä tutkitusti tehokkaimpia keinoja, kertoo Compensaten perustaja Antero Vartia.

Yhteistyö Postin kanssa on ensimmäinen, jossa kompensointi on saumattomasti yhdistetty jo olemassa olevaan digitaalisen palvelun asiakaskokemukseen.

- Ilmastonmuutosta voidaan hillitä, kun ilmastoteot ovat luonnollinen osa ihmisten arkea. Kyse on asennemuutoksesta, sillä meidän kaikkien tulisi vahvemmin kantaa vastuu päästöistämme. Kun monet meistä tekevät arjessa pieniä ilmastopäätöksiä, niistä kasvaa yhdessä vaikuttavia tekoja, Vartia summaa.

Posti on jo pitkään tehnyt systemaattista työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi esimerkiksi uusimalla kalustoa, käyttämällä sähköisiä jakeluvälineitä ja optimoimalla reittejä. Jäljelle jääneet päästöt hyvitetään osallistumalla sertifioituihin ilmastoprojekteihin, joilla tuotetaan puhtaampia energiamuotoja.  

-  Posti yrityksenä on tullut pitkän matkan ympäristötyössään. 2020-luvulle tultaessa täytyy meidän kaikkien kiihdyttää vauhtia, jotta Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet saavutetaan. Compensaten palvelun myötä kuluttajilla on mahdollisuus nähdä paketin lähettämisestä aiheutuva ilmastokuorma ja hyvittää se helposti osana asiointipolkua. Me yhtiönä puolestaan pidämme huolen siitä, että paketin kuljettamisesta ja pakkausmateriaaleista aiheutuva ilmastokuorma vähenee jatkuvasti, toteaa Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn.

Aiheeseen liittyen:

www.posti.fi/compensate

Postin verkkokaupan ympäristövaikutuksia koskeva selvitys