Posti aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Seinäjoella

04.02.2019

Posti aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Seinäjoella elintarvikelogistiikka-asiakkaan muuttuneiden tarpeiden ja ilmoitusten vuoksi. Yhteistoimintaneuvotteluiden taustalla on palvelualalle tyypilliset erilaiset palvelukysynnän vaihtelut ja asiakkaiden tarpeiden muutokset. Posti toimii asiakkaalle elintarvikelogistiikan palveluntuottajana, ja sopeutuu kulloinkin vallitsevaan asiakkaiden tarpeisiin.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 11.2.2019. Alustavan arvion mukaan henkilöstön vähentämistarve on enintään 40 henkilöä, lisäksi saattaa tulla muutoksia henkilöstön työaikajärjestelyihin. Henkilöstövaikutukset täsmentyvät neuvottelujen edetessä.

Vastuullisena työnantajana Posti osallistuu henkilöstön tukemiseen muutostilanteessa Uusi polku -tukiohjelmalla, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen.

Muutoksella ei ole vaikutusta Postin palveluihin, ne jatkuvat normaaliin tapaan.