Poste restante -palvelun jatkoon etsitään yhä ratkaisuja

13.05.2019

Poste restante -lähetysten noutaminen pysyy toistaiseksi maksuttomana Postin jo aiemmin tehdyn ilmoituksen mukaisesti.

- Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on nyt ottanut kantaa asiaan. Noudatamme tätä päätöstä ja samalla selvitämme myös edelleen vaihtoehtoisia ratkaisumalleja erityispalvelun toteuttamiseksi, sanoo Postin kuluttajakirjepalveluista vastaava johtaja Noora Laaksonen.

Traficom edellyttää, ettei Posti peri maksua Poste restante -lähetysten vastaanottamisesta niiltä postinsaajilta, joille Poste restante on ainoa tapa vastaanottaa postilähetyksiä.

Laaksonen muistuttaa, ettei Poste restante -palvelusta ole tällä hetkellä lainsäädännössä mitään sääntelyä eikä se kuulu postilaissa säädetyn yleispalvelun piiriin. Siitä ei ole myöskään mainintaa Maailman postiliiton yleissopimuksessa, jossa peruspostipalvelut on määritelty. Postilain 43 § mahdollistaa poikkeavista jakelujärjestelyistä perittävän kohtuullisen maksun. Poste restante -palvelu on maksullinen monissa Euroopan maissa.

Poste restante on erityispalvelu, joka on tähän asti ollut maksuton. Maksulla Posti pystyisi kattamaan osan erityispalvelun ylläpitokustannuksista ja siten varmistamaan palvelun jatkuvuuden.

Posti toimii ilman julkista rahoitusta, minkä takia Postin tarjoamat palvelut ovat lähtökohtaisesti maksullisia, ellei laissa erikseen ole palvelun maksuttomuudesta säädetty.

- Poste restanten ylläpidosta syntyy nykyisin ylimääräinen miljoonaluokan kustannus. Tämäntyyppisten ei-kaupallisten palveluiden ylläpito edellyttäisi jatkossa erillistä valtiontukea, sanoo Laaksonen.