Poste restante -palvelu ja vastaukset 10 yleisimpään kysymykseen

08.02.2019

Julkisuudessa on käyty keskustelua Poste restante -palvelusta. Keskusteluissa on noussut esiin virheellistä tai  epätarkkaa tietoa, ketkä palvelua käyttävät, mikä sen tarkoitus ja miten palvelun jatkuvuus voidaan turvata. Noora Laaksonen Postista vastaa kymmeneen useimpaan esille tulleeseen kysymykseen.

  1. Mihin Poste restante -palvelu on tarkoitettu?

Se on lisäpalvelu, jota voi käyttää esimerkiksi matkan aikana. Poste restante ei ole tarkoitettu pysyvään käyttöön, vaan väliaikainen vastaanottamisen tapa.

Tätä on tosin käytetty alkuperäisen tarkoituksen vastaisesti, joten on ymmärrettävää, että tämä osoiteasia aiheuttaa hämmennystä.

  1. Ketkä Poste restantea Suomessa käyttävät? Ovatko kaikki asunnottomia?

Poste restantella on Suomessa yhteensä noin 35 000 käyttäjää, joista valtaosalla on myös muu postiosoite. Poste restante -asiakkaiden määrä vaihtelee kausittain, sillä palvelu on tarkoitettu väliaikaiseksi.

Poste restante -palvelu on kaikkien halukkaiden saatavilla, eikä Postilla ei ole tarkkaa tietoa eri asiakasryhmistä.

Palveluun ei tarvitse erikseen rekisteröityä, vaan palvelun saa, kun vastaanottaja ilmoittaa lähettäjälle poste restante -osoitteensa. Sen jälkeen vastaanottaja voi käydä noutamassa hänelle tulleet lähetykset. Niitä voi olla yksi tai miten monta tahansa.

Kaikki palvelun käyttäjät eivät suinkaan ole asunnottomia, vaikka heitäkin joukossa on.

  1. Miksi Posti muuttaa palvelun maksulliseksi?

Poste restante -palvelua voidaan verrata lisäpalveluksi, jonka tyyppisiä tuotetaan myös muissa palveluyrityksissä. Lisäpalveluille tai erikoispalveluille on tyypillistä, että ne ovat maksullisia. Maksullisuus koskee kaikkia poste restante -palvelun käyttäjiä.

On hyvä myös huomata, että Poste restante ei kuulu Postin yleispalvelun piiriin. Se tarkoittaa sitä, että palvelua ei ole velvollisuutta ylläpitää. Palvelulle on edelleen kuitenkin kysyntää, ja haluamme palvelumaksun avulla varmistaa, että voimme varmistaa palvelun jatkuvuuden.

Jos palvelu olisi maksuton, joutuisimme harkitsemaan koko palvelun lopettamista.

Posti ei toimi verovaroin, siksi me emme voi tarjota ilmaispalveluja.

  1. Toimiiko Posti tässä postilain mukaisesti?

Kyllä toimii. Postilaki mahdollistaa maksun perimisen esimerkiksi Poste restante -palvelun tyyppisistä poikkeavista jakelujärjestelyistä.

Myös monissa muissa maissa palvelusta otetaan maksu.

  1. Onko Posti ottanut huomioon päätöstä tehdessään asunnottomien tilanteen?

Tätä asunnottomien tilannetta on pohdittu monelta kannalta, mutta valitettavasti emme ole löytäneet sellaista ratkaisua, jossa erityisesti asunnottomat voitaisiin ottaa tässä huomioon.

Me emme itse voi asettaa asiakkaitamme eriarvoiseen asemaan maksujen suhteen, mutta olemme luonnollisesti valmiina aina keskustelemaan eri tahojen kanssa ratkaisuvaihtoehdoista.

Postin palvelut perustuvat siihen, että kaikkia asiakkaitamme kohdellaan tasapuolisesti, eikä meillä myöskään ole tietoa kenenkään asiakkaamme taustoista, kuten asunnottomuudesta.

  1. Miksi Posti ei voi tarjota palvelua esimerkiksi vailla vakituista asuntoa oleville palvelua ilmaiseksi?

Me emme itse voi asettaa asiakkaitamme eriarvoiseen asemaan maksujen suhteen, mutta olemme luonnollisesti valmiina aina keskustelemaan eri tahojen kanssa ratkaisuvaihtoehdoista.

  1. Onko tämä maksullisuus yhdenvertaista kaikille postinsaajille?

Kyllä on.

  1. Voiko Poste restante -osoite olla virallinen osoite?

Voi olla. Se voi olla Maistraatissa virallisena osoitteena.

Virallinen osoite on osoite, joka ilmoitetaan Maistraatille ja siellä sitä ylläpidetään. Sen perusteella esimerkiksi määräytyy kotikunta, mikä vaikuttaa muun muassa verotukseen.

  1. Mikä muu palvelu voisi korvata ilmaiseksi Poste restante -palvelun?

Helpointa on se, että ottaa käyttöön ja ilmoittaa Postille katuosoitteen. Sellainen voi olla esimerkiksi pysyvä asunto tai C/O -osoite.

Käytettävissä ovat myös digitaaliset palvelut, kuten Postin OmaPosti -palvelu, johon vastaanottaja saa veloituksetta kirjelähetyksiä digitaalisina.

  1. Voiko Poste restante -käyttäjä saada toimeentulotuen kautta tukea maksuihin?

Tähän kysymykseen Postilla ei ole vastausta, koska asiasta vastaavat viranomaiset.