Postin tuore selvitys: Jakelupäivien vähentäminen leikkaisi päästöjä 30-40 %

21.05.2019

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää hiilijalanjäljen merkittävää vähentämistä liikenteessä. Postin autoilla ajetaan vuosittain yli 110 miljoonaa kilometriä, josta postinjakelussa noin 75 miljoonaa kilometriä. Postin teettämän päästöraportin mukaan jakelupäiviä vähentämällä Posti voisi leikata perusjakelun päästöjä jopa 30-40 %.

Seuraavan hallituksen odotetaan tekevän uusia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää merkittäviä muutoksia erityisesti liikenteessä, joka tuottaa viidenneksen kasvihuonekaasupäästöistä Suomessa.

Myös Posti on sitoutunut ympäristöohjelmassaan vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteena on vähentää päästöjä 30 % vuoden 2007 tasosta. Postin kasvihuonekaasupäästöistä Suomessa valtaosa syntyy kuljetuksista ja autojen päästöistä.

Vuodesta 2015 lähtien Postin palvelut Suomessa ovat olleet 100% hiilineutraaleja yhtiön ympäristöohjelman ja vapaaehtoisen päästökaupan myötä. Posti kompensoi päästöjä osallistumalla sertifioituihin ilmastoprojekteihin.

Päästöpotentiaali on suuri postinjakelussa, viikossa ajetaan noin 1,5 miljoonaa kilometriä

Päivittäisessä jakelu- ja kuljetustoiminnassa syntyy kuitenkin paljon päästöjä, sillä Postin ajoneuvoilla ajetaan vuosittain noin 110 miljoonaa kilometriä. Nykyinen postilaki edellyttää Postilta edelleen käytännössä, että yleispalvelun takia koko Suomi kierretään viisi kertaa viikossa. Postinjakelussa normaalina jakelupäivänä kilometrejä koko maassa tulee yhteensä 320 000 km. Tiistaisin eli kevennettynä jakelupäivänä kilometrejä syntyy 170 000.

Posti pyysi hiilijalanjäljen laskentaan erikoistunutta Bionova Oy:tä selvittämään, paljonko päästöjä olisi mahdollista vähentää, jos jakelupäiviä vähennettäisiin nykyisestä viidestä. Jakelupäivien harventaminen on tullut ajankohtaiseksi kirjevolyymien rajun laskun takia. Posti jakaa nykyisin kotitalouksiin enää keskimäärin 5,5 osoitteellista lähetystä viikossa ja jakelun tuotot eivät enää seuraavina vuosina kata viiden päivän jakelun kustannuksia.

Bionovan tekemässä selvityksessä arvioitiin eri jakelupäivävaihtoehtojen vaikutuksia perusjakelun polttoaineenkulutuksen ja sen kautta hiilijalanjälkeen. Arvioinnissa huomioitiin koko elinkaaren ilmastopäästöt ISO 14040/44 standardin ja CML -karakterisointimenetelmän mukaisesti.

Kolmella jakelupäivällä hiilijalanjälki putoaisi 40%

Bionovan mukaan viiden päivän perusjakelun aiheuttama hiilijalanjälki viikossa on 900 489 kgCO2e. Vuonna 2017 Posti vähensi tiistain jakelun kattavuutta, mikä vähensi päästöjä jo 9 %:lla 816 068 kgCO2e:een. Tiistain kevennetyssä jakelussa jaetaan valtaosa sanomalehdistä, paketit, pikakirjeet ja laboratoriolähetykset.

Nykyisin päiväjakelussa ajetaan Postin autoilla 1 450 000 km viikossa. Jos Posti siirtyisi kahteen kevennettyyn jakelupäivään, niin ajettava määrä putoaisi 1 300 000 kilometriin ja kolmen päivän jakelussa 960 000 kilometriin. Polttoainetta Postin autoissa kuluu normaalina jakelupäivänä noin 33 000 litraa.

Hiilijalanjälki pienenisi 19 %, jos Posti siirtyisi kahteen kevennettyyn jakelupäivään. Kolmella jakelupäivällä hiilijalanjälki putoaisi 540 294 kgCO2e:een eli päästöjen alenema olisi jopa 40 %, selviää Bionovan laskelmista.

- Tuloksista nähdään, että kilometrien väheneminen pienentää hiilijalanjälkeä merkittävästi, jolloin kolmen päivän jakelun päästövaikutus on 40 % pienempi kuin viiden päivän mallissa. Vähentämällä jakelupäiviä kolmeen voisimme vähentää päästöjä yhteensä 360 000 kgCO2e viikossa, sanoo Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn.

Vuodessa päästöjä voitaisiin leikata noin 18,7 miljoonaa kgCO2e

Jos vertailutasona käytetään nykymallia, jossa on 1 kevennetty jakelupäivä, niin kaksi kevennettyä päivää tuottaisi 10 %:n päästövähennyksen. Siirtyminen kolmeen jakelupäivään vähentäisi päästöjä kolmanneksella (34 %).

- Suomi on harvaanasuttu ja pitkien etäisyyksien maa, mikä aiheuttaa sen, että nykyiset postilain velvoitteet ovat kestämättömiä paitsi kustannusrakenteen myös ilmastovaikutusten osalta. Jakelupäivien harventamisella olisi mahdollista pienentää perusjakelun ilmastokuormaa jopa 18,7 miljoonaa kgCO2e vuodessa viiden päivän jakeluun verrattuna, sanoo Jägerhorn.

Posti vähentää päästöjä myös investoimalla biokaasu- ja sähköajoneuvoihin

Posti tavoittelee päästöjen vähentämistä myös investoimalla ympäristöystävälliseen logistiikkaan. Postin vaihtoehtoisten ajoneuvojen kantaan kuuluu nyt noin 40 biokaasuautoa, jotka kulkevat 100-prosenttisesti uusiutuvalla kotimaisella Gasum-biokaasulla. Viime vuonna Posti otti käyttöön 200 uutta sähkörahtiskootteria sekä 250 uutta sähköistä maxi-jakelukärryä käyttöön eri puolilla Suomea. Postilla on myös sähköisiä jakeluautoja. Posti otti vuoden 2018 aikana käyttöönsä kaksi nesteytetyllä maakaasulla (LNG) kulkevaa täysperävaunuyhdistelmää.

Lisäksi kuljetusten ympäristötehokkuutta lisätään tehokkaalla reittisuunnittelulla, korkealla käyttö- ja täyttöasteella ja kuljetusten yhdistelyllä sekä ympäristön huomioivalla ajotapakoulutuksella.