Oikaisu Journalisti-lehden vääriin väitteisiin Postin lajittelukoneista

23.12.2019

Tänään 23.12.2019 Journalisti-lehdessä julkaistussa kirjoituksessa käsitellään Postin uusia lajittelukoneita ja lehtien jakelukustannusten mahdollista nousua.

Journalisti-lehdessä viitattu hinnankorotus johtuu lehtien tuoteuudistuksesta, jossa nykyinen valtakunnallinen lehti lakkaa ja yhdistyy uuteen Lehti Economy -tuotteeseen. Muutos koskee lähinnä alle 24 kertaa vuodessa ilmestyviä lehtiä ja jotka vaativat käsinlajittelua. Tällaisten lehtien osuus on noin 4 prosenttia kaikista jaettavista lehdistä. Valtaosa sanomalehdistä on jaettu ja jaetaan jatkossakin osoitteettomana ohittaen koko lajitteluprosessin.

- Silloin kun lehti joudutaan lajittelemaan manuaalisesti, sisältää palvelu käsin lajiteltavan lehden 5 snt/kpl maksun jakeluhinnan lisäksi. Manuaalisen lajittelun hinnankorotusten taustalla ovat kilpailijoita suuremmat työvoimakustannukset sekä yksikkökustannusten nousu postimäärän vähentyessä voimakkaasti, kertoo Postin sanomalehtipalveluista vastaava johtaja Kimmo Kauranen.

Muutos ei liity uuden sukupolven lajittelukoneiden hankintoihin. Posti on käyttänyt uutta lajitteluteknologiaa vuodesta 2015 lähtien. Tänä vuonna Posti on hankkinut kolme uutta MSM-lajittelukonetta (Multi Sorting Machine) täydentämään aiempaa kolmea konetta. Näiden koneiden suurin hyöty on niiden monikäyttöisyys, joka mahdollistaa kirjeiden ja aikakauslehtien lajittelun lisäksi myös muiden osoitteellisten lähetysten lajittelun suoraan jakelujärjestykseen eli postinsaajien osoitteen mukaisesti. Koneet siis vähentävät jakelua edeltävää manuaalista esilajittelua jakelutoimipaikoissa ja siten parantavat merkittävästi jakelun kustannustehokkuutta.

- Sellaista teknologiaa, joka mahdollistaisi yhtä aikaa sanomalehtien, kirjeiden ja muiden lähetysten lajittelun, ei valitettavasti ole valmiina tarjolla markkinoilla olevissa uusissa koneissa. Postin tarkoituksena on kuitenkin ryhtyä testaamaan sanomalehtien lajittelua uusilla koneilla. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla sanomalehtipaperikin saataisiin koneellisesti lajiteltua, jolloin käsinlajittelumaksu häviäisi kokonaan, Kauranen sanoo.