>

Miksi muutos tehdään?

Posti on parhaillaan historiansa suurimmassa murroksessa: kuluttajien tarpeet ovat muuttuneet, digitalisaatio lisääntyy, paperipostimäärät ovat laskeneet kiihtyvällä tahdilla ja kilpailu kiristyy. Postin toimittamien pakettien määrä puolestaan kasvaa ja paketit sekä logistiikka tuovat jo yli puolet Postin liikevaihdosta. Posti hakee merkittävää kasvua paketeissa, verkkokaupassa ja logistiikan palveluissa.

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Julkisuudessa on käyty keskustelua Postin Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan sisäisiin järjestelyihin liittyen. Keskusteluissa on noussut esiin virheellistä tai epätarkkaa tietoa. Vastaamme alla useimmin kysyttyihin kysymyksiin.

Miksi pakettilajittelussa pitää muuttaa työehtosopimusta?

Tavoitteenamme on toiminnan joustavuuden lisääminen. Näin voimme tarjota asiakkaillemme joustavampia palveluita ja varmistaa työpaikkojen säilymisen ja uusien luomisen myös tulevaisuudessa. Tuemme henkilöstöä tässä muutoksessa. Olemme päättäneet järjestelystä, jolla takaamme, että lajittelutoiminnon henkilöstön kokonaispalkka säilyy ennallaan yli kahden vuoden ajan eli 31.1.2022 saakka. Työntekijöillä on myös mahdollisuus ansaita nykyistä korkeampaa palkkaa tuotantopalkkion muodossa 1.4.2020 alkaen.

Kuluttajien ostotottumukset ovat muuttuneet voimakkaasti. Verkkokauppa ja pakettijakelu on erittäin kilpailtu markkina, jossa kotimaisten toimijoiden lisäksi on useita ulkomaisia toimijoita. Aasiasta, Keski-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta tuovat mukanaan oman vaatimustasonsa ja odottavat toiminnaltamme jatkuvasti paranevaa ketteryyttä ja joustavuutta.

Kuinka montaa työntekijää muutokset koskevat?

Muutos koskee Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän lajittelutoimintoja eli noin 700 henkilöä.

Kuinka käy henkilöstön palkalle muutoksessa?

Olemme päättäneet järjestelystä, jolla takaamme, että pakettilajittelun henkilöstön kokonaispalkka säilyy ennallaan 31.1.2022 saakka. Työntekijöillä on myös mahdollisuus ansaita nykyistä korkeampaa palkkaa tuotantopalkkion muodossa 1.4.2020 alkaen.

Miten työntekijän palkka muodostuu vuodesta 2022 eteenpäin?

Helmikuusta 2022 alkaen henkilöstön palkasta osa muodostuu kiinteän taulukkopalkan perusteella ja osa suoriteperusteisesti. Työntekijöillä on myös mahdollisuus ansaita nykyistä korkeampaa palkkaa tuotantopalkkion muodossa. Suoriteperusteen taustalla ovat työn laatu ja tehokkuus.

Koskeeko muutos myös perinteisiä postipalveluita?

Postin tavoitteena on, että syksyn työehtosopimusneuvotteluissa löydetään työehtosopimusratkaisu, joka vastaa yhtiön tarpeisiin kilpailuilla markkinoilla. Neuvottelut Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n ja Palvelualojen työnantajat Paltan välillä käynnistyivät syyskuun alussa ja jatkuvat 26.9. Paltan ja PAU:n välisten neuvottelujen piirissä on noin 10 000 henkilöä, joista suurin osa toimii postinjakelutehtävissä.

Paperipostin määrä laskee ennätysvauhtia ja postipalveluiden kilpailun vapautumisen myötä kirje- ja lehtijakelussa toimii Postin lisäksi 16 jakeluyhtiötä, jotka noudattavat eri työehtosopimusta kuin Posti.

Miksi Posti on muuttanut aiemmin henkilöstön työehtoja?

Postissa on tällä hetkellä yhteensä 11 työehtosopimusta eri tehtäviin. Varhaisjakelussa, kuljetuksessa ja varastotoiminnoissa on jo siirrytty alalla yleisesti käytössä oleviin työehtosopimuksiin, jotka soveltuvat parhaiten kyseisen työn tekemiseen.

Varhaisjakelussa kilpailukyky on tuonut myös uusia asiakassopimuksia ja työtä postilaisille.