>

Kymmenen kysymystä Postin työehdoista: miksi Postin pitää uudistua?

main_image

Posti pyrkii entistä ketterämmäksi, jotta se voi vastata kuluttajien ja yritysasiakkaiden odotuksiin ja pärjätä globaaleja toimijoita vastaan, kirjoittaa Postin Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnasta vastaava Turkka Kuusisto.

Julkisuudessa on viime viikkoina uutisoitu Postin työehtomuutoksiin liittyen mitä erilaisimpia väitteitä.  Haluan vielä kerrata, miksi Postin pitää uudistua ja mitä työehtojen uudistus pakettimarkkinassa oikein tarkoittaa.

1. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat nopeasti ja odotukset toimituksen nopeudesta ja joustavuudesta ovat kasvaneet.

Kuluttajien ostotottumukset ovat muuttuneet voimakkaasti. Kuluttajat ostavat tuotteita verkkokaupasta kasvavassa määrin ja odotukset toimituksen nopeudesta ja joustavuudesta ovat kasvaneet merkittävästi, ja kehitys jatkuu. Tämä on yleismaailmallinen ilmiö ja vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen myös meillä Suomessa. Esimerkiksi verkkokaupat Aasiasta, Keski-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, joita suomalaiset kuluttajat käyttävät, asettavat jakeluyhtiöille oman vaatimustasonsa. Toiminnaltamme edellytetään jatkuvasti paranevaa joustavuutta.

2. Pakettilajittelun työehtosopimuksen muutoksella haettiin joustavuutta päivittäiseen työhömme.

Postin nykyisille ja tuleville asiakkaille – niin kuluttajille kuin yritysasiakkaillekin - työehtosopimuksen muutos tarkoittaa, että voimme tarjota joustavampia ja nopeasti muuttuviin tarpeisiin paremmin vastaavia palveluita.

Verkkokauppa toimii ympärivuorokautisesti 365 päivää vuodessa. Lajiteltavien pakettien määrissä on voimakasta vaihtelua sesonkiaikoina, viikonpäivinä ja jopa vuorokauden eri aikoina. Joustavuuden lisääminen toiminnassamme tarkoittaa käytännössä sitä, että voimme erilaisilla työvuorojärjestelyillä vastata kysynnän vaihteluihin ja palvella asiakkaitamme myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

3. Henkilöstöllemme muutos tarkoittaa työpaikkojen säilymistä ja uusien syntymistä.

Kun Posti toimii kilpailukykyisesti, varmistamme, että postilaisilla on työtä. Verkkokauppa kasvaa, ja tämä tuo mukanaan mahdollisuuksia tarjota myös uusia työpaikkoja.

4. Pakettilajittelun työntekijöiden palkkoihin yli kahden vuoden siirtymä: palkka ei laske.

Pakettilajittelun työntekijöiden palkoista on käyty paljon keskustelua työehtosopimusmuutokseen liittyen. Olemme kertoneet järjestelystä, jolla taataan, että pakettilajittelun noin 700 työntekijän kokonaispalkka säilyy ennallaan 31.1.2022 saakka. Kenenkään tässä muutoksessa mukana olevan henkilökohtainen palkka ei laske tänä siirtymäaikana. 

Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan lajitteluhenkilöstön työehdoista sopivat 1.11.2019 alkaen Medialiitto ja Teollisuusliitto. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ei ole sopimusosapuoli. Työntekijöiden etuja valvoo työehtosopimuksen muuttuessa henkilöstön valitsema Teollisuusliiton luottamushenkilö. 

5. Työntekijöillä on mahdollisuus ansaita nykyistä korkeampaa palkkaa tuotantopalkkion muodossa.

Työntekijöillä on myös mahdollisuus ansaita nykyistä korkeampaa palkkaa tuotantopalkkion muodossa jo 1.4.2020 alkaen. Työntekijä voi siis omalla työllään itse vaikuttaa omaan palkkaansa korottavasti. 

Myös jatkossa henkilöstön palkasta osa on kiinteää taulukkopalkkaa ja osa suoriteperusteista. Uskomme, että pystymme maksamaan hyvää ja kilpailukykyistä palkkaa jatkossakin, kun verkkokauppa ja toimitettavien pakettien määrä kasvaa. 

6. Postin pakettilajittelussa työntekijöiden keskipalkka on 2 407 euroa

Julkisuudessa on esitetty erilaisia arvioita pakettilajitteluhenkilöstön keskipalkoista. Postin pakettilajitteluhenkilöstön keskipalkka kuukaudessa on 2 407,28 euroa ja keskiansio (sisältäen lisät) 2 688,45 euroa.

7. Postissa on tällä hetkellä yhteensä 11 työehtosopimusta eri tehtäviin. 

Haluamme noudattaa samoja työehtoja kuin muut työnantajat ja työntekijät samalla alalla käyttävät. Esimerkiksi kuljetusliikkeet, jotka kuljettavat paketteja, noudattavat Auto- ja kuljetusalan AKT:n sopimusta. Myös Postin pakettiliiketoiminnassa käytetään kuljetukseen liittyen AKT:n työehtosopimusta. Postilaisista 10 % on AKT:n työehtosopimuksen piirissä.

Postin varhaisjakelussa on noudatettu vuodesta 2017 Teollisuusliiton sopimusta, jota muut jakelualan yritykset käyttävät. Käyttämällä varhaisjakelussa alan yleisiä työehtoja, Posti on voinut toimia tasapuolisessa kilpailutilanteessa ja siten saada uusia asiakassopimuksia ja työtä postilaisille. Ennen muutosta Posti työllisti 1 900 varhaisjakajaa. Tammikuussa 2020 työllistämme 3 100 varhaisjakajaa.

Posti ei siis ole siirtänyt työntekijöitä kilpailijoita matalapalkkaisempien työehtosopimusten piiriin, vaan alalla yleisesti käytössä oleviin työehtosopimuksiin, jotka soveltuvat parhaiten kyseisen työn tekemiseen. 

On hyvä muistaa, että Postissa noudatetaan 11 eri työehtosopimusta eri tehtäviin. PAU:n työehtosopimus ei ole ainoa Postissa käytössä oleva sopimus. Postin Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan lajitteluhenkilöstön työehdoista sopivat 1.11.2019 alkaen Medialiitto ja Teollisuusliitto.

8. Teollisuusliiton työehdot soveltuvat pakettilajitteluun. 

PAU:n ja Teollisuusliiton työehtosopimuksen soveltamisalat ovat identtiset ja koneellista pakettien lajittelua voidaan tehdä molemmilla työehtosopimuksilla. 

Esimerkiksi paketteja jakava Jakeluyhtiö Suomi käyttää myös Jakelualan työehtosopimusta. 

9. Postin tulevaisuuden kasvu tulee paketeista ja logistiikasta.

Postiala on historiallisessa murroksessa, jossa kirjeiden määrä on kiihtyvässä laskussa – ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2019 lasku oli peräti 14 % – ja pakettien määrä puolestaan kasvaa ennätyksellistä vauhtia. Postin koko liikevaihdosta paketti, verkkokauppa ja logistiikka tuovat jo yli puolet. Postin tulevaisuus ja uudet työpaikat ovat paketti- ja logistiikkapalveluissa.

10. Neuvottelut perinteisissä postipalveluissa ovat käynnissä Paltan ja PAU:n välillä.

Palvelualojen työnantajat Palta ja PAU jatkavat neuvotteluja Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksesta. Pakettilajittelu ei ole näiden neuvottelujen piirissä. 

Postin tavoitteena on, että neuvotteluissa löydetään ratkaisu, joka vastaa Postin tarpeisiin kilpailulla jakelualalla. Paperipostin määrä laskee ennätysvauhtia ja postipalveluiden kilpailun vapautumisen myötä kirje- ja lehtijakelussa toimii Postin lisäksi 16 jakeluyhtiötä, jotka noudattavat eri työehtosopimusta kuin Posti.