Hallinnon ja esimiestehtävien yt-neuvottelut päättyivät Postipalvelujen tuotannossa

05.06.2019

Postipalvelut-liiketoimintaryhmän tuotannossa hallinnon ja esimiestehtävien uudelleenjärjestelyihin liittyvät yt-neuvottelut ovat päättyneet. Uudelleenjärjestelyt ovat Postin sisäisiä järjestelyjä, ja niiden myötä syntyi uusia työtehtäviä, mikä vähensi irtisanomistarvetta.

Neuvottelujen taustalla on postimäärän raju vähentyminen. Postiala ja sanomalehdistö käyvät parhaillaan läpi rajua rakennemuutosta. Kirjeiden jakelumäärä Suomessa on puolittunut kymmenessä vuodessa ja painettujen sanomalehtien jakelumäärä on pudonnut jo 1950-luvun tasolle. Posti jakaa kotitalouksiin päiväjakelussa keskimäärin vain 5 - 8 lähetystä viikossa. Seuraavina vuosina postin määrä vähenee yhä kiihtyvää tahtia kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon viestinnän digitalisoituessa.

Henkilöstön vähentämistarve pieneni uusien työtehtävien lisäksi myös vapaaehtoisilla ratkaisuilla. Vähentämistarve on nyt 94, kun arvioitu määrä neuvottelujen alussa oli enintään 120 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä.

Töiden uudelleenjärjestelyjen tavoitteena on karsia kustannuksia ja vahvistaa Postin vuodenvaihteessa käyttöön ottamaa selkeää ja yhtenäistä toimintamallia, jossa palvelut ovat mahdollisimman lähellä asiakasta.

Kustannussäästöjä tarvitaan postimäärän vähentyessä

Postilla on tarve alentaa kustannuksia vähintään noin 150 - 200 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. Tämä kustannussäästö tarvitaan jo yksin jaettavan postimäärän rajun vähenemisen takia. Supistuvan kirjevolyymin tuotot eivät enää kata nykyisen 5-päiväisen jakelun kustannuksia.

Eduskunta vapautti postipalvelujen kilpailun kokonaan vuonna 2016, ja kilpailu jakelupalveluissa on kiristynyt. Posti toimii markkinaehtoisesti. Postin toiminta rahoitetaan sen asiakkaiden maksamista palveluista eikä se saa toimintaansa valtion tukea, toisin kuin moni muu postialan toimija Euroopassa.

Investoinneilla haetaan uutta kasvua

Samaan aikaan Posti hakee strategiansa mukaisesti voimakasta kasvua verkkokaupasta ja logistiikkapalveluista, jotka ovat molemmat kasvavia markkinoita. Asiakkaiden tarpeiden ja toimintaympäristön muuttuminen edellyttää, että Posti myös investoi uudenlaisiin palveluihin, digitalisuuteen, teknologiaratkaisuihin ja osaamiseen.

Postin strategian painopisteitä ovat menestyminen verkkokaupassa, uusiutuva logistiikka, kirjeen ja lehtien pitäminen tärkeänä asiakkaille, Postin palvelukulttuurin uudistaminen ja digitalisaation hyödyntäminen Postin palvelujen parantajana.