Viisi merkittävää teollisuusyritystä asiakkaana: Transvalin teollisuuden palvelukeskus Hyvinkäällä on Pohjoismaiden monipuolisin

18.02.2019

Jussi-Pekka Hoskari

Transval avasi tammikuussa Hyvinkäällä teollisuuden projektilogistiikkaan sekä materiaalivirtojen hallintaan sopivan palvelukeskuksen. Palvelukeskus vastaa teollisuuden toimialan pirstaloituneisiin logistiikkatarpeisiin monipuolisilla tilaratkaisuilla, laajalla palvelukokonaisuudella ja joustavalla asiantuntevalla henkilöstöllä. Palvelukeskus on kooltaan massiivinen.

Tilaa on jopa 45 000 neliömetriä, joka vastaa noin 7 jalkapallokenttää. Tontti on 60 hehtaaria, jossa on 10 kilometriä raideverkkoa.

- Palvelukeskus toimii moniasiakasympäristönä, ja palvelut räätälöidään vastaamaan kunkin asiakkaan tarpeita. Samalla keskitämme omia toimintojamme parhaan palvelukokonaisuuden tuottamiseksi. Keskuksen palvelut kattavat teollisuuden tarvitsemat kokoonpanopalvelut, konepajapalvelut, pakkauspalvelut, projektilogistiikkapalvelut ja varaosatoiminnot sekä esimerkiksi varastointipalvelut. Näin asiakkaan tuotantotilat vapautuvat tehokkaaseen tuotantokäyttöön, kertoo Jussi-Pekka Hoskari, Transvalin Teollisuuspalvelut liiketoiminnasta vastaava johtaja.

Pohjoismaiden monipuolisin teollisuuden palvelukeskus toimii logistisena keskuksena useille suomalaisen teollisuuden alan yrityksille. Palvelukeskukseen koostetaan materiaalivirrat niin toimittajilta, alihankkijoilta kuin asiakkailtakin, ja kattavien palveluiden tarjonnassa hyödynnetään Transvalin laajaa kumppaniekosysteemiä. Näin asiakkaille voidaan tarjota nopeasti räätälöity palvelukokonaisuus, kuten esimerkiksi tulevaisuudessa maalauspalvelut osana kokonaisuutta.

Valmet Technologies Oy on ensimmäisiä Palvelukeskuksen asiakkaita. Transvalin pitkä yhteistyö Valmetin kanssa laajenee ja Valmet keskittää palvelukeskukseen Palvelut-liiketoimintalinjan logistiikkaa sekä Paper liiketoimintalinjan-projektilogistiikkaa.

Palvelukeskukseen on tulossa asiakkaaksi jo nyt neljä muuta merkittävää teollisuusyritystä. 

Raideliikenne, läpiajohallit ja nosturit mahdollistavat myös isot projektit  

Tontilla on toiminut aiemmin VR:n konepaja, Palvelukeskuksen erityispiirteenä onkin suora raideliikenne kantaverkkoon. Kaikkiaan tontilla on 10 kilometriä raideverkkoa. Rekka-autoille on läpiajattavat hallit, näin lastaus ja purku onnistuvat sisätiloissa ja materiaalit eivät altistu sääolosuhteille. Tiloissa on erittäin monipuolinen nostokapasiteetti ja maksiminostokyky on jopa 150 tonnia.

- Raideliikenne, läpiajohallit ja nosturit mahdollistavat merkittävän materiaalivirtamäärän ja myös isokokoisten kokoonpanokomponenttien käsittelymahdollisuuden turvallisesti ja tehokkaasti. Esimerkiksi kallista satamaympäristöä ei tarvitse käyttää isojen projektien kokoonpanotilana, vaan me voimme tehdä sen kustannustehokkaasti Palvelukeskuksessamme, Hoskari toteaa.

LEAN ja vahva digitaalisuus varmistaa optimaalisen materiaalin virtauksen ja jatkuvan kehityksen

Palvelukeskuksen toimintamalli on suunniteltu LEAN-filosofian mukaisesti. Tilojen suunnittelussa on keskitytty erityisesti työturvallisuuteen, visuaaliseen ohjaukseen ja materiaalivirtauksen optimoimiseen. Prosessien suorituskykyä seurataan reaaliajassa ja prosessipoikkeaman ilmetessä haasteet ratkaistaan Lean Six Sigma menetelmin.

- Saamme ajantasaista, mitattua tietoa päivittäisjohtamisen ja jatkuvan parantamisen tueksi. Lisäksi jaamme tiedon myös reaaliajassa asiakkaillemme. Tästä jatkuvasti karttuvasta datapankista saamme LEAN Six Sigma -menetelmin nostettua esille kehityskohteita, joita ei paljaalla silmällä näe. Lopputuloksena on ketterä ja kustannustehokas toimintamalli.

Transval Akatemiasta teollisuuden logistiikan osaajat 

Palvelukeskus tarjoaa nyt noin 60 työpaikkaa Hyvinkäällä. Hoskarin mukaan työpaikkamäärän ennustetaan kasvavan lähemmäs 100 asiakassopimusten myötä parin vuoden sisällä. Ammattitaitoisten työntekijöiden saanti varmistetaan Transval Akatemialla. Akatemia tarjoaa työntekijöille jatkuvan koulutuksen ja oppimisen työnohessa, nimenomaan teollisuuden toimialan logistiikan tarpeisiin.

- Teollisuuden toimialalla logistiikan työntekijöiden osaamisen vaativuudet kasvavat. Varmistamme, että alan vahvin tietotaito, parhaat käytännöt ja osaaminen on omalla henkilökunnallamme. Olen hyvin tyytyväinen, että voimme tarjota työtä myös Hyvinkään alueella. Kaikkiaan meitä transvalilaisia on Suomessa yli 3000, Hoskari kertoo.
 

Lisätiedot median edustajille:
MediaDesk puh. 020 452 3366
(ma-pe klo 9.00-16.00) 
Kuvian median käyttöön

Lisätiedot asiakkaille: 
Liiketoimintajohtaja Jussi-Pekka Hoskari (jussi-pekka.hoskari@transval.fi)

Tietoa Transvalin Hyvinkään Teollisuuden Palvelukeskuksesta

- Mahdollisuus laajentua jopa 45 000 neliömetriin asti
- Tontin koko on 60 hehtaaria, tämä mahdollistaa materiaalien varastoinnin myös ulkotiloissa
- Tavaroiden purku onnistuu suoraan nostureilla, joita on noin 200. Nostureiden maksiminostokyky jopa 150 tonnia
- Palvelukeskus tarjoaa työtä nyt 60 henkilölle, parin vuoden sisällä 100 henkilölle. Työtä tehdään kahdessa vuorossa maanantaista perjantaihin
- Palvelukeskuksen toimintamalli on teollisuuden logistiikassa täysin uudenlainen: keskus toimii moniasiakasympäristönä laajalla palvelukokonaisuudella
- Tilat mahdollistavat myös isojen projektien koostamisen ja vapauttaa tehtaiden tuotantotilat muuhun käyttöön, esimerkiksi kallista satamaympäristöä ei enää tarvitse käyttää isojen projektien koostamiseen 
- Rekka-autoille läpiajattavat hallit: lastaus ja purku sisätiloissa, jolloin materiaalit eivät altistu sääolosuhteille
- 10 kilometriä raideverkkoa ja raideliikenne kantaverkkoon
- Käyttöönotto tammikuussa 2019

 

Suomen Transval Group on osa Posti Groupia. Posti ja Transvalin välinen yrityskauppa saatiin päätökseen tammikuussa 2019. Transval on Suomen yksi johtavista sisälogistiikan palveluntarjoajista, jolla on yli 20 vuoden kokemus toiminnan tehostamisesta ja erilaisten ulkoistusratkaisujen toteuttamisesta erityisesti logistiikka- ja teollisuuskohteissa. Transvalin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 148 miljoonaa euroa. Sen palveluksessa on 3 500 logistiikka-alan ammattilaista, joista 3 200 työskentelee Suomessa ja 300 Virossa ja Latviassa.