COMPANY
Tiedotteet ja uutiset

Postin vastuullisuus jälleen kultatasoa

17.10.2018

ecovadis

Posti on saanut kansainväliseltä EcoVadis-tutkimusyhtiöltä kultatason arvion sijoittumisestaan vastuullisuudessa. Pisteillä 73/100 Posti sijoittuu EcoVadiksen arvioimien yritysten joukossa maailman parhaimman prosentin joukkoon toimialariippumattomassa vertailussa. Posti- ja logistiikkatoimialan yritysten joukossa Posti sijoittuu kolmen parhaimman prosentin joukkoon.

EcoVadis-yhtiö on ostajille ja toimittajille suunnattu vastuullisen hankinnan verkosto, jossa on mukana 50 000 toimittajaa 190 eri toimialalta ja 150 eri maasta. Järjestelmässä toimittajat arvioidaan ja pisteytetään vuosittain kokonaisvaltaisen vastuullisuussuoriutumisen perusteella eli ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun, liiketoiminnan eettisyyden sekä vastuullisen hankinnan osa-alueilla.

- Vastuullisuus on asiakkaillemme yhä tärkeämpi valintakriteeri. EcoVadiksen tunnustus onkin meille ja asiakkaillemme tärkeä osoitus siitä, että teemme oikeita asioita. Työ ei kuitenkaan lopu tähän, vaan tulemme jatkossakin tekemään hartiavoimin töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi, sanoo Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn.

Kaikki Postin palvelut Suomessa ovat hiilineutraaleja Posti Green -palveluja. Asiakkaille tämä tarkoittaa sitä, että heidän käyttämistään tuotteista ja palveluista ei synny heille hiilidioksidipäästöjä. Tarjoamme asiakkaille myös maksutonta Posti Green -päästöraportointia.

Kuljetuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä vähennetään kuljetusten yhdistelyllä ja reittisuunnittelulla, sujuvalla ja turvallisella ajotavalla sekä kaluston uusimisella. Jäljelle jääneet päästöt kompensoidaan osallistumalla sertifioituihin ilmastoprojekteihin.