Postin uuteen toimintamalliin ja organisaation uudistamiseen liittyvät yt-neuvottelut ovat päättyneet

28.11.2018

Posti uudistaa toimintamalliaan ja organisaatiotaan vastaamaan paremmin markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Tavoitteena on parantaa entisestään asiakaskokemusta ja suoraviivaistaa toimintaa niin, että palvelut ovat mahdollisimman lähellä asiakasta. Tämä tarkoittaa, että postilaisille tulee uusia työnkuvia ja osa vanhoista tehtävistä lakkaa.

Organisaation uudistamisen myötä on syntynyt myös uusia työtehtäviä. Se on vähentänyt merkittävästi henkilöstön vähentämistarvetta. Lopullinen irtisanottavien määrä on enintään 28 henkilöä (neuvottelujen alussa enintään 72 henkilöä). Tämän hetkisen arvion mukaan osa irtisanomistarpeesta voidaan hoitaa eläkejärjestelyin.

Posti jatkaa määrätietoista uudistumistaan strategiansa mukaisesti

Postiala on parhaillaan historiallisessa muutoksessa: verkkokauppa on erittäin vahvassa kasvussa, mutta samalla perinteinen postitoiminta siirtyy paperisesta sähköiseksi ja kilpailu toimialalla lisääntyy. Uusi toimintamalli mahdollistaa asiakaskokemuksen kokonaisvaltaisemman kehittämisen, nopeamman reagoimisen asiakkaidemme tarpeiden muuttumiseen ja yhä määrätietoisemman kasvun verkkokaupasta ja logistiikasta.

Muutoksella ei ole vaikutusta postin jakeluun tai Postin muihin palveluihin. Asiakkaita palvellaan keskeytymättä, kuten tähänkin asti.