COMPANY
Tiedotteet ja uutiset

Postin toimintamallin muutos lähemmäs asiakasta muuttaa osittain toimihenkilötason tehtäviä

16.10.2018

Posti uudistaa toimintamalliaan ja organisaatiotaan vastaamaan paremmin markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Tavoitteena on parantaa entisestään asiakaskokemusta ja suoraviivaistaa toimintaa niin, että palvelut ovat mahdollisimman lähellä asiakasta. Tämä tarkoittaa, että postilaisille tulee uusia työnkuvia ja osa vanhoista tehtävistä lakkaa.

Posti jatkaa määrätietoista uudistumistaan strategiansa mukaisesti. Postiala on parhaillaan historiallisessa muutoksessa: verkkokauppa on erittäin vahvassa kasvussa, mutta samalla perinteinen postitoiminta siirtyy paperisesta sähköiseksi ja kilpailu toimialalla lisääntyy. Uusi toimintamalli mahdollistaa asiakaskokemuksen kokonaisvaltaisemman kehittämisen, nopeamman reagoimisen asiakkaidemme tarpeiden muuttumiseen ja yhä määrätietoisemman kasvun verkkokaupasta ja logistiikasta.

Uutta toimintamallia ja organisoitumista on suunniteltu yhdessä henkilöstön kanssa syksyn ajan. Suunnittelu on tuonut esiin muutostarpeita, joilla on vaikutuksia toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden tehtäviin ja työnkuviin. Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 23.10. Neuvottelujen aikana käsitellään uusien tehtävien muodostumista ja niiden täyttämistä sekä joidenkin vanhojen tehtävien lakkaamista. Tämän hetkisen arvion mukaan henkilöstön vähentämistarve on enintään 72 henkilöä, jonka määrän toivotaan vähenevän uudenlaisten työtehtävien täyttämisen myötä.

Muutoksella ei ole vaikutusta postinjakeluun tai Postin muihin palveluihin. Kaikkia asiakkaita palvellaan normaaliin tapaan keskeytymättä.