Korkein hallinto-oikeus: Postin hinnoittelu osoitteettoman mainospostin jakelussa ei ole ollut kilpailuoikeuden vastaista

27.09.2018

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tehnyt tänään päätöksen Suomen Suoramainonta Oy:n (SSM) toimenpidepyyntöön liittyen Postin toimintaan osoitteettoman jakelun markkinoilla. KHO:n päätöksen mukaan Postin hinnoittelu osoitteettoman mainospostin jakelussa ei ole ollut kilpailuoikeuden vastaista.

Suomen Suoramainonta teki kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) toimenpidepyynnön jo vuonna 2007 väittäen muun muassa Postin hinnoittelevan osoitteettoman mainospostin jakelun kilpailulain vastaisesti liian alhaiseksi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvitti Postin hinnoittelua ja menettelyä osoitteettoman suorajakelun markkinoilla vuosina 2007-2013 ja teki asiassa päätöksen 25.6.2014, jossa se totesi, ettei asiassa ole ilmennyt näyttöä Postin kilpailulain vastaisesta menettelystä.

Suomen Suoramainonta valitti sittemmin KKV:n päätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus jätti osittain tutkimatta ja osittain hylkäsi SSM:n valituksen 26.1.2016. Tämän jälkeen Suomen Suoramainonta valitti asiasta edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO on nyt tutkinut SSM:n valituksen ja tehnyt asiassa tänään päätöksen, jolla se hylkää Suomen Suoramainonnan valituksen. Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei Markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ole perusteita. KHO:n päätös asiassa on lopullinen.