Postin hallintoneuvoston julkilausuma: posti- ja logistiikka-alan sääntelyn pitää olla syrjimätöntä ja kilpailuneutraalia

07.09.2018

 

Posti Group Oyj:n hallintoneuvosto

Julkilausuma

6.9.2018

​​​​​

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä laiksi liikenteen palveluista annetun lain ja postilain muuttamisesta. Esitys on jatkoa hallituksen liikennekaarihankkeelle.

Postin hallintoneuvosto pitää erittäin kannatettavana, että liikenteen digitalisaatiokehitystä ja kasvuympäristöä halutaan vahvistaa. Samalla hallintoneuvosto on kuitenkin huolissaan suunnitelmista asettaa posti- ja logistiikka-alan toimijat eriarvoiseen asemaan lainuudistuksessa. Postille suunnitellaan velvollisuutta luovuttaa kilpailijoilleen oman liiketoimintansa keskeisiä tietoja, minkä avulla pyritään ”tasoittamaan Postin pitkäaikaisen hallitsevan markkina-aseman takia syntynyttä tiedollista epäsuhtaa postimarkkinoilla.”

Lain tavoitteena on avata postipalveluihin liittyviä olennaisia tietoja muiden alan toimijoiden käyttöön. Luovutettavia tietoja olisivat mm. jakelu- ja kuljetusreitit sekä lastaus- ja purkupaikat. Jakeluyhtiölle kyse on liikesalaisuuksista. Reittisuunnitteluoptimointi on jakelutoiminnassa tärkeä kilpailutekijä, jolla kukin postiyritys pyrkii parantamaan taloudellista kannattavuutta ja tarjoamaan kilpailijoitaan parempaa asiakaskokemusta.  

Hallintoneuvosto katsoo, että kilpailu- ja turvallisuussyistä tietojen luovutusvelvollisuuden piiriin eivät voi kuulua liikesalaisuudet kuten jakelureittitiedot tai turvallisuuden sekä postinsaajien tietosuojan kannalta kriittiset tiedot. Suunniteltava postilain muutos olisi Postia syrjivä, sillä luovutusvelvollisuus on rajattu vain postiyrityksiin ja käytännössä Postiin. Velvoite ei koskisi lainkaan ulkomaisia logistiikkayhtiöitä, joille tehtäisiin postimarkkinoille tulo ja sen haltuunotto suurilla resursseillaan poikkeuksellisen helpoksi.

Liikennepalvelulaissa suunnitellaan myös tavaraliikennettä harjoittavien yritysten ajoneuvoille reaaliaikainen paikannusvelvoite, jolla yhtiöt velvoitettaisiin julkistamaan yksittäisten autojen sijainnit. Hallintoneuvosto pitää tätäkin velvoitetta kilpailun kannalta ongelmallisena, sillä ulkomaiset toimijat jäisivät tämän velvoitteen ulkopuolelle.

Hallintoneuvosto pitää tärkeänä, että alan sääntely on syrjimätöntä ja kilpailuneutraalia. Kilpailu on eduksi niin kuluttajille kuin markkinoille. Kilpailu on kuitenkin jo tällä hetkellä Suomessa vapaata aiempien postilain muutosten myötä ja Posti toimii markkinaehtoisesti. Postin toiminta rahoitetaan täysin liiketoiminnalla saaduista tuloista eikä Postin toimintaa tueta verovaroin. Siksi sääntelyn ehtojen pitää olla tasapuolisia kaikille toimijoille.