Postille 150 miljoonan euron syndikoitu luottolimiittisopimus

11.05.2018

Posti Group Oyj on allekirjoittanut uuden 150 miljoonan euron syndikoidun valmiusluottolimiittisopimuksen kuudesta pohjoismaisesta pankista koostuvan pankkiryhmän kanssa. Uusi luottolimiitti korvaa nykyisen 150 miljoonan euron luottolimiitin ja se on tarkoitettu yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Luottolimiittisopimus on viisivuotinen, ja sopimukseen sisältyy mahdollisuus pidentää laina-aikaa kahdella vuodella.

Luoton järjestäjinä toimivat Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, OP Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) ja Swedbank AB (publ). Järjestelyn koordinaattorina ja agenttina toimi Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike.