Posti valitsi Tiedon konesali- ja pilvipalvelukumppaniksi

26.02.2018

Posti ja Tieto ovat sopineet konesali- ja pilvipalveluita koskevasta kumppanuudesta, jonka tavoitteena on Postin IT-infrastruktuurin modernisointi. Toimialan murroksessa Posti panostaa voimakkaasti laadun sekä asiakaskokemuksen parantamiseen. Yhteistyö tukee Postia liiketoimintalähtöisissä ratkaisuissa.

Tuleva yhteistyö tukee Postin liiketoiminnan muodonmuutosta, jolla varmistetaan valmius tuleviin uusiin palveluihin samalla säilyttäen nykyisten liiketoimintojen vahvuudet.

– Digitalisaatio on Postin kannalta kiistatta suurin toimialaa muuttava trendi. Valitsimme kumppanin, jonka avulla pysymme kehityksessä mukana ja valjastamme reaaliaikaiset tietovirrat parempien palveluiden tuottamiseen, sanoo Yrjö Eskola, Postin va. ICT- ja digitalisaatiojohtaja.

Postin strategiassa paketit ja logistiikka on nostettu tärkeimmiksi kasvun kohteiksi. Tavoitteena on myös pidentää perinteisten printtipalvelujen elinkaarta ja vastata nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

– Uuden teknologian ja lisääntyvän automaation avulla parannamme jakelun tehokkuutta, ylläpidämme korkeaa laatua ja lanseeraamme uusia digitaalisia palveluita ja liiketoimintamalleja. Logistiikka on tietovirtojen hallintaa, ja jokaisessa palvelussamme on digitaalinen elementti. Tästä ovat esimerkkeinä vaikkapa toimitusketjun seuranta ja lähetysten ohjaus, Eskola jatkaa.

Postille toimitettava palvelu on Tiedon liiketoiminnan ydintä. Nyt alkavalla yhteistyöllä tähdätään strategisiin parannuksiin, joiden avulla Posti tuottaa joustavia, nykyaikaisia palveluita myös tulevaisuudessa.

– Näemme kumppanuutemme tärkeänä avauksena Postin liiketoiminnan murroksessa, jossa Tiedon osaaminen, palvelut ja kehityspanostukset hyödyttävät koko Postin liiketoimintaa. Ratkaisujemme, kuten robotiikan avulla pystymme yhteistyössä kehittämään Postin liiketoimintaa, vaikuttamaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja edistämään uusia hankkeita, sanoo Lari Oksanen, Tiedon Kuluttajapalvelut-yksikön toimialajohtaja.