Posti tehostaa rahtiliiketoimintaansa – tavoitteena vahvistaa kilpailukykyä ja kannattavuutta

25.06.2019

Posti aloittaa rahtiliiketoiminnan hallinto-, myynti- ja esimiestehtävissä yhteistoimintaneuvottelut 1.7.2019.

Neuvotteluiden taustalla on tehostamistoimenpiteet rahtiliiketoiminnan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Liiketoimintayksikköä suunnitellaan uudelleenorganisoitavaksi tavalla, joilla voi olla henkilöstövaikutuksia hallinto-, myynti- ja esimiestehtävissä. Alustavan arvion mukaan vähentämistarve olisi enintään 30 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Postin Rahtiliiketoiminnassa on noin 1 300 henkilöä. Neuvotteluilla tai muutoksella ei ole vaikutusta Postin tarjoamiin palveluihin.

Postilla on tarve alentaa kustannuksia vähintään noin 150 - 200 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. Tämä kustannussäästö tarvitaan jo yksin jaettavan postimäärän rajun vähenemisen takia.