Posti on saanut päätökseen yleispalvelun postinjakelun tarjouskilpailun – voittaneet yritykset Postin jakelijana jo aiemmin

07.06.2018

Posti on toteuttanut ensi kertaa postilain edellyttämän tarjouskilpailun yleispalvelukirjeiden viisipäiväisen jakelun hankinnasta alueilla, joissa ei ole sanomalehtien varhaisjakelua. Tarjouskilpailussa tarjouksen jätti 33 yritystä, mukaan lukien Posti Oy itse. Tarjouskilpailun voittaneet yritykset toimivat Postin jakelijana jo aiemmin.

Posti on saanut päätökseen postilain edellyttämän tarjouskilpailun yleispalvelukirjeiden viisipäiväisen jakelun hankinnasta alueilla, joilla ei ole sanomalehtien varhaisjakelua. Tarjouskilpailu käynnistyi tammikuussa ja kilpailutukseen ilmoittautui yhteensä 326 yritystä, jotka kaikki kutsuttiin tarjouskilpailuun Postin Hankintaportaalissa.

Tarjouskilpailuun kuuluneet kilpailutuskohteet määräytyivät Viestintäviraston määrittämien alueiden mukaan. Kilpailutuksessa oli kilpailutuskohteita yhteensä 1 689. Tarjouksia jätettiin muiden kuin Posti Oy:n toimesta yhteensä 133 kohteeseen ja Posti Oy jätti tarjouksen kaikkiin kohteisiin.

Tarjouskilpailussa varsinaisen tarjouksen jätti 33 yritystä. Ilmoittautuneista 293 yritystä ei jättänyt lainkaan tarjousta.

Kilpailutus pantiin täytäntöön postilain ja erityisalojen hankintalain periaatteiden mukaisesti sekä Viestintäviraston valvonnassa kilpailutuskohteittain. Läpinäkyvyyden ja syrjimättömyyden periaatteen noudattamisen ulkopuolisena varmentajana käytettiin riippumatonta, julkisten hankintojen asiantuntijaa. Kilpailutuksessa olivat samat vaatimukset ja valintakriteerit kaikille osallistujille, myös Postille. Postin Hankinta vertaili tarjoukset ja valitsi edullisimman ja kilpailutuksen muut kriteerit täyttävän toimittajan kullekin kohteelle erikseen.

Alhaisimmat tarjoukset kohteisiin jättivät Postin lisäksi kolme yritystä, joista yksi tarjous osoittautui virheelliseksi. Kilpailutuksessa voittaneiden yritysten kanssa Postilla on jo aiemmin tehty palvelusopimus, jonka mukaan ne jakavat kohteissa yleispalvelukirjeiden lisäksi myös muita postilähetyksiä, ja näiden sopimusten noudattamista jatketaan kilpailutuksen jälkeenkin. Kilpailutus ei edellytä postia lähettäviltä tai postinsaajilta mitään toimenpiteitä. Se ei vaikuta myöskään muihin Postin palveluihin.

Kilpailutuksesta vastaava johtaja Kaj Kulp Postista sanoo, että viime vuonna uudistetun postilain päätavoitteita oli turvata yleispalvelutuotteille viisipäiväinen jakelu ja samalla sanomalehtien jakelu haja-asutusalueilla.

-  Nämä postilain tavoitteet ovat toteutuneet. Sanomalehtien jakelu jatkuu haja-asutusalueilla normaalisti sopimusten mukaisesti, mikä on hyvin tärkeää sanomalehtiyhtiöille.

Posti ostaa alihankintana jakelupalveluja yli 600 yritykseltä

Kulp pitää tarjouskilpailuun osallistuneiden yritysten määrää pienenä. Kulp itse uskoo, että tavoite luoda uutta kustannustehokasta jakelutoimintaa haja-asutusalueille toteutuu parhaiten normaalin postinjakelun alihankinnan kautta.

-  Olennaisinta on saada aikaan yhteistyötä ja uusia jakelumalleja paikallisten yritysten kanssa. Joustavin tapa toteuttaa tämä on sopia suoraan yritysten kanssa alihankintasopimukset. Tällä hetkellä Posti työllistää perus- ja varhaisjakelussa yli 420 alihankkijaa, ja lisäksi työllistämme kuljetuksissa satoja muita yrityksiä ja yrittäjiä. Viime vuonna Posti osti yrittäjiltä alihankintapalveluita noin 200 miljoonalla eurolla, korostaa Kulp.

Kulpin mukaan tarjouskilpailu osoitti, että Postin toimintamalli on tällä hetkellä toimivin ja kustannustehokkain vaihtoehto kattavan jakelun hoitamisessa. Posti käyttää alihankkijoita laajasti aina, kun se on liiketaloudellisin syin perusteltua ja muutoin mahdollista. Posti kehittää myös alihankintakonsepteja sekä jakelujen ja kuljetusten yhdistämistä asiakkaiden toiveiden mukaisesti liiketaloudelliselta pohjalta.

Postin Hankinnassa aiotaan kehittää sähköisen tarjouskilpailun prosessia edelleen saatujen oppien ja kokemusten perusteella.