Posti ja Caruna joukkoistavat sähköverkon kunnossapitotarkastuksen

13.09.2018

Tavoitteena turvallisempi elinympäristö uuden teknologian avulla

Postinjakajat kuvaavat jakelureittiensä varrella Carunan muuntamoita ja jakokaappeja. Mahdolliset kunnossapitotoimenpiteet suorittaa edelleen sähköalan ammattilainen. Pilotti toteutetaan 14.9. alkaen Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella.

Posti ja Caruna pilotoivat yhdessä sähköverkon kunnossapitotarkastamisen joukkoistamista. Postinjakajat kuvaavat jakelutyön yhteydessä Carunan muuntamoita ja sähkökaappeja jakelureittiensä varrella pilottia varten kehitetyllä mobiilisovelluksella. Pilotti toteutetaan syyskuun aikana Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Kuvattavia kohteita on yhteensä noin 600 kappaletta.

Tiedonkeruun joukkoistaminen lisää elinympäristön turvallisuutta

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa kaksi merkittävää yhteiskunnallista toimijaa hyödyntävät joukkoistamista kunnossapitotoiminnan parantamiseksi. Menetelmän avulla Caruna voi jatkossa laajentaa sähköverkosta saatavan informaation keräämistä ja siten puuttua nopeammin havaittuihin poikkeamiin. Tulevaisuudessa tiedon tuottajina voivat Postin kaltaisten yritysten lisäksi toimia myös tavalliset kuluttajat. Joukkoistaminen voi mahdollistaa aiempaa aktiivisemman kunnossapitotyön, mikä varmistaa elinympäristön turvallisuutta ja huolenpitoa.

"Carunan tehtävä yhteiskunnassa on taata asiakkailleen turvallinen, häiriötön sähkönjakelu. Sähköverkon laajojen luotettavuusinvestointien lisäksi, aktiivinen kunnossapitotoiminta on olennainen osa tavoitteen toteutumista. Seuraamme tarkasti digitalisaation mahdollistamia uusia toimintamalleja ja odotamme innolla pilotin tuomia tuloksia. Joukkoistamiseen perustuvasta tiedonkeruusta voisi olla hyötyä kunnossapidon lisäksi myös muussa asiakkaita ja yhteiskunnan toimintaa palvelevassa toiminnassamme.", Carunan liiketoiminta-asiantuntija Mika Suomi kiteyttää.

Postin jakelutoiminta mahdollistaa tietopalvelut valtakunnallisella tasolla

Posti hyödyntää tiedonkeruussa maan kattavaa jakeluverkostoa. Noin 10 000 jakajan taskusta löytyy älylaite, johon kehitetyllä tiedonkeruusovelluksella voidaan kerätä esimerkiksi kuvahavaintoja liittyen jakelureittien varrella vastaan tulevista omaisuuskohteista kuten sähkö- ja telekaapeista sekä pylväistä.

-Tietopalveluiden tarpeet kasvavat organisaatiossa digitalisaation myötä, ja ympäristödata on yksi kiinnostavimpia alueita tällä hetkellä. Kun kerätään dataa ympäristöstä, sen sijaan että kohteeseen lähetetään asiantuntija tekemään havaintoja, voidaan tiedot toimittaa alueella liikkuvien postinjakajien tuottamina yritysten käyttöön, kertoo Postin liiketoimintapäällikkö Tommi Pekkala.

Positiivista kokemusta tiedonkeruusta on saatu Postin Katudata-palvelun myötä. Palvelussa Postin autoja on varustettu kameroilla, joissa konenäkö on valjastettu havaitsemaan esimerkiksi Espoon tiestössä olevat vauriot ja olosuhteet automaattisesti.

-Roolimme tietopalveluiden toimittajana on luonteva. Postin laajan maantieteellisen verkoston avulla voimme kerätä suuria määriä ajantasaista dataa elinympäristöstämme, ja rakentaa osaltamme yhteiskuntaamme älykkäämmäksi ja turvallisemmaksi", jatkaa Pekkala.

Tiedon tuotannon ja keräämisen keskiössä on tietosuojan toteutuminen. Teknologia sekä tiedonkeruun ohjeistus mahdollistaa ympäristövalvonnan täysin anonyymisti. Kuviin päätyneet henkilötunnistetiedot anonymisoidaan, eli peitetään automaattisesti.

Näin joukkoistaminen toimii:

1. Postinjakaja kuvaa mobiilisovelluksella reittinsä varrella sijaitsevan Carunan muuntamon tai jakokaapin.

2. Caruna vastaanottaa postinjakajan lähettämät kuvat ja tarvittaessa tilaa kohteelle asianmukaiset kunnossapitotoimenpiteet.