Näin tunnistat, mikä jakeluyhtiö on jakanut kirjeesi - Postia jakavia jakeluyhtiöitä on nykyisin 15, kirjeen jakelijan tunnistaa kirjekuoren merkinnästä

01.10.2018

Tiesitkö, että Posti ei ole enää ainoa postin jakelija Suomessa? Kirjepostia jakavia jakeluyhtiöitä on Suomessa jo 15. Jakeluvirheiden tapauksissa kirjeen jakelijan tunnistaa merkinnästä kirjekuoressa. Muiden jakeluyhtiöiden väärin jakamia lähetyksiä ei pidä laittaa Postin kirjelaatikoihin.

Monelle postinsaajalle on edelleen uusi asia, että postia jakavat muutkin yhtiöt kuin Posti. Tämän voi päätellä siitä, että kuluttajat palauttavat Postille keltaisiin kirjelaatikkoihin viikoittain tuhansia vääriin osoitteisiin jaettuja kirjeitä, jotka todellisuudessa ovat olleet muiden jakeluyhtiöiden jakamia.

- Postiin on palautettu tänä vuonna jo lähes 100 000 virheellisesti jaettua lähetystä, jotka ovat olleet muiden kuin Postin jakamia. Näissä tapauksissa vastuu virheestä kuuluu aina jakelusta vastaavalle jakeluyhtiölle. Väärin jaetut kirjeet olisi pitänyt palauttaa suoraan jakelusta vastaavalle jakeluyhtiölle eikä Postille, korostaa Postin kirje- ja markkinointipalveluista vastaava Kaj Kulp.

Postilain mukaan kunkin postiyrityksen on järjestettävä palvelu virheellisesti jakamiensa lähetysten palauttamista varten. Jos asukas saa Postin jakaman kirjeen, joka on tarkoitettu jollekin muulle henkilölle (esimerkiksi edelliselle asukkaalle), lähetyksen päälle voi kirjoittaa "jaettu väärin" ja palauttaa se lähimpään Postin kirjelaatikkoon. Tällöin Posti toimittaa sen oikeaan osoitteeseen. Väärin jaettua kirjettä ei saa avata tai hävittää.

Muiden jakeluyhtiöiden väärin jakamia lähetyksiä ei sen sijaan pidä laittaa Postin kirjelaatikoihin, vaan noudattaa kyseisen jakeluyhtiön palautusmenettelyä.

Tarkista jakelun suorittanut jakeluyhtiö kirjekuoressa olevasta tunnuksesta

Postilaki edellyttää, että postiyrityksen on merkittävä lähetyksensä siten, että ne ovat tunnistettavissa ja erotettavissa muiden postiyritysten vastaavista lähetyksistä. Kirjeissä onkin aina jakelijan tunnus, josta erottaa mikä yritys vastaa jakelusta. Postin jakamissa yrityskirjeissä lukee Posti Oy sekä tunnus PRIORITY tai ECONOMY.

- Jos postinsaaja on saanut toisen postinsaajan kirjeen, on hyvä ensimmäiseksi selvittää, mikä jakeluyhtiö vastaa jakelusta. Kirjekuoressa oleva kirjainyhdistelmästä tunnistaa jakeluoperaattorin. Jos ei ole saanut odottamaansa kirjettä, niin käytännössä se pitää kysyä lähettäjältä.

Kirjepostin jakelussa vapaa kilpailu

Yrityskirjeitä eli sopimusasiakkaiden lähettämiä kirjeitä – esimerkiksi laskuja - jakaa Postin ohella 14 muuta jakeluyhtiötä eri puolella Suomea. Nämä 14 yhtiötä jakavat kirjepostia sanomalehtien varhaisjakelualueilla sanomalehtien jakelun yhteydessä yöaikaan, kun taas Posti jakaa kirjeet päiväjakelussa.

- Kilpailu postinjakelussa on nykyisin vapaata aiempien postilain muutosten myötä ja alalle tulon kynnys on matala, korostaa Kulp.

 

Postin tunnus yrityskirjeissä on Posti Oy ja PRIORITY, ECONOMY tai POSTI GREEN. Posti jakaa kirjeitä koko maassa