Kysely: Vain murto-osa vähittäiskaupan pk-yrityksistä käyttää markkinoinnin automaatiota

26.10.2018

Uudet markkinoinnin työkalut ja asiakasrekisterien parempi ylläpito voivat tarjota vähittäiskaupan pk-yrityksille runsaasti käyttämättömiä tehostamismahdollisuuksia.

Posti ja IRO Research selvittivät kesällä asiakastietojen tilaa pienissä ja keskisuurissa vähittäiskaupan yrityksissä GDPR-aikakaudella. Huonekalu-, auto- ja rautakauppoihin sekä apteekkeihin keskittyneessä kyselyssä tutkittiin myös, miten asiakasrekisterien ylläpito on uudessa tilanteessa hoidettu.

Kaikista vastaajista 79% oli sitä mieltä, että yrityksen asiakasrekisterin käyttökelpoisuus on GDPR:n johdosta pysynyt ennallaan. Vastausten perusteella asiakasrekistereiden ja markkinoinnin työkalujen käytöstä löytyy kuitenkin huomattavasti tehostamismahdollisuuksia:

Kyselyn tulokset kerättiin kesäkuun 2018 aikana. Silloin yli puolet vastanneista yrityksistä ilmoitti, että GDPR-työt ovat heillä vielä kesken. Liikevaihdoltaan ja henkilömäärältään suuremmat yritykset olivat odotetusti valmistautuneet uuteen asetukseen pienempiä yrityksiä perusteellisemmin. Tutkituista toimialoista parhaiten GDPR-aikaan oli varautunut apteekkiala.

- Yritysten on hyvä muistaa, että ne saavat edelleen kerätä sellaista asiakastietoa, joka on välttämätöntä asiakassuhteen hoitamiseksi. GDPR-aikakaudellakin kuluttajat olettavat, ettei heidän tarvitse itse ilmoittaa tietojaan yrityksille esimerkiksi muuttaessaan uuteen osoitteeseen. Toisaalta rekisterinpitäjällä on myös velvoite pitää rekisteritiedot ajan tasalla. GDPR täyttää pian puoli vuotta, mutta asiakasrekisterin ehtii yhä korjata sen mukaiseksi, sanoo Postin tuotepäällikkö Riitta Sipilä.

Kyselyn kohderyhmänä olivat yritysten markkinointirekisteristä vastaavat henkilöt apteekeissa, rautakaupoissa, huonekalukaupoissa ja autokaupoissa. Haastatteluja tehtiin 15.–25.6.2018 puhelimitse yhteensä 200 siten, että kustakin toimialasta tehtiin noin 50 haastattelua.