Tutkimus: arvostetuin joulutervehdys on itse askarreltu joulukortti

03.12.2018

 

Posti ja IRO Research ovat selvittäneet erilaisten joulutervehdysten asemaa joulunvietossa. Tulosten mukaan suomalaiset arvostavat postitse saapuvia joulukortteja huomattavasti enemmän kuin muunlaisia joulutervehdyksiä. Tärkein syy joulukorttien lähettämiseen on halu ilahduttaa vastaanottajaa.

Posti ja IRO Research tiedustelivat lokakuussa tuhannen suomalaisen mielipidettä joulukorttien asemasta joulutervehdyksissä. Vastaukset kertovat aseman olevan vankka. Kaksi kolmasosaa suomalaisista (66 %) aikoo tänäkin vuonna postittaa joulukortteja tai -kirjeitä. Vain 17 % vastaajista ei aio lähettää minkäänlaisia joulutervehdyksiä.

Suomalaiset lähettävät joulukortteja etenkin siksi, että he haluavat ilahduttaa vastaanottajaa (94 %). Myös jouluperinteiden ylläpito (85 %) ja vastavuoroisuus (81 %) ovat tärkeitä motiiveja korttien lähettämiseen. Motiiveissa on jonkin verran painotuseroja sukupuolten välillä. Miehet lähtevät naisia useammin joulukorttitalkoisiin velvollisuudentunnosta, kun taas naisilla korostuvat ilahduttaminen ja mahdollisuus askarrella kortteja.

Vastaajia pyydettiin myös valitsemaan eniten arvostamansa joulutervehdys. Neljä kymmenestä (40 %) suosi lähettäjän itse askartelemia joulukortteja, jotka tulevat postin kyydissä. Seuraavaksi arvostetuimpia olivat postitse saapuvat ostetut kortit, omasta valokuvasta teetetyt kortit ja joulukirjeet. Sähköposti- ja tekstiviestit sekä henkilökohtaiset ja julkiset some-viestit saivat yhteensä  vain 6 % äänistä.

”Itse askarrelluista korteista pitivät kaikki vastaajaryhmät. Niiden suosio vihjaa suomalaisten arvostavan sitä, että joulutervehdysten eteen on nähty hieman vaivaa. Halu ilahduttaa vastaanottajaa taas kertoo joulun erityisluonteesta. Joulu on antamisen ja ihmissuhteiden aikaa. Kotiin kannettu joulutervehdys lähentää sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät muuten pidä usein yhteyttä toisiinsa”, sanoo Postin jouluntekijä Johanna Rouhe.

Joulukorttien postittaminen onnistuu edullisimmin joulun ikimerkillä (1,05€), esimerkiksi joulutervehdyksille tarkoitetussa punaisessa postituskuoressa. Joulun ikimerkillä varustettujen korttien viimeinen lähetyspäivä on tänä vuonna 12.12. Tavallisella kotimaan ikimerkillä (1,50€) kortit ehtivät jouluksi perille, jos ne laitetaan matkaan viimeistään 19.12.

”Askarreltu joulukortti kannattaa lähettää kirjekuoressa. Lähetyksen hinta ei siitä nouse, mutta kortti pysyy kunnossa”, Rouhe vinkkaa.


Lisätietoja tutkimuksesta:
Joulukorttien asema suomalaisten joulutervehdyksissä 2018 -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IRO Researchin valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Haastatteluja tehtiin 28.9.–4.10.2018 yhteensä 1 000. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä.