Yhteistoimintaneuvottelut Postin Seinäjoen kuljetustuotannossa päättyivät

21.11.2017

Posti Kuljetus Oy:n Seinäjoen kuljetustuotannossa lokakuussa käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 20.11. Henkilöstön vähennystarve tarkentui neuvotteluiden päättyessä 16 henkilöön. Arvioitu vähennystarve oli neuvotteluiden alkaessa enintään 25 henkilöä. Lisäksi henkilöstölle voi tulla osa-aikaistamisia tai osa-aikaisten tuntien vähentymistä. Neuvotteluiden aikana kohderyhmä rajautui 30 henkilöön.

Neuvotteluiden taustalla on Postin ja yritysasiakkaan välisen kuljetussopimuksen päättyminen. Sopimuksen päättyminen ei vaikuta Postin muihin palveluihin Seinäjoella.

Vastuullisena työnantajana Posti osallistui yhteistoimintaneuvotteluiden aikana aktiivisesti henkilöstönsä tukemiseen. Tuki jatkuu myös neuvotteluiden päätymisen jälkeen. Siihen kuuluu valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen.