Tunnistamattomien osoitetietojen käsittelyn tehostaminen ei aiheuta henkilöstövähennyksiä Postissa

09.05.2017

Mediassa käydään parhaillaan keskustelua Postin tunnistamattomien osoitetietojen tehostamisesta PostNL Data Solutionsilta ostettavan digitalisointipalvelun avulla. Syynä tehostamiseen on nopean lajitteluprosessin varmistaminen, jotta nekin kirjeet ja lehdet, joiden osoitetietoja lajittelukone ei tunnista, saadaan jaettua asiakkaille palvelulupauksen mukaisesti.

Tehostaminen ei aiheuta henkilöstövähennyksiä Postissa, eikä vaikuta vakituisen henkilöstön työsuhteisiin Postissa. Muutoksesta käytiin yhteistoimintaneuvottelut huhtikuussa, ja yhteistyön on kaavailtu alkavan kesäkuussa 2017.

Tehostamisessa on kyse siitä, että omaa työtä täydennetään PostNL Data Solutionsilta ostettavalla alihankinnalla, jotta ruuhkahuippuja pystytään tasaamaan joustavasti. PostNL Data Solutionsin tarjoama tunnistamattomien osoitetietojen digitalisointipalvelu on erikoistunut suurien tietomäärien tallennukseen.

Mikäli lajittelukoneen optinen luenta ei tunnista lähetyksen vastaanottajan osoitetietoja riittävän tarkasti, lähetyksen kuva siirtyy koodaustyöasemalle, jossa täydennetään kuvan perusteella tunnistamatta jääneet osoitetiedot. Kokonaan tai osittain täydennetty osoitetieto välitetään takaisin lajittelukoneelle, jossa lähetys lajitellaan suoraan jakelujärjestykseen.

Posti edellyttää yhteistyökumppaninsa noudattavan Postin yritysvastuun periaatteissa määriteltyjä vastuutoiminnan keskeisiä osa-alueita ja sitoumuksia.

Aiemmin uutisoitu aiheesta