Seinäjoki pilotoi kotihoitoon lisäpalveluja Posti Kotipalveluilta

16.05.2017

Seinäjoki aloittaa Eteläisellä kotihoidon alueella uudenlaisen toimintamallin kokeilun Posti Kotipalveluiden kanssa. Postin tammikuussa ostaman HR Hoivan (nyk. Posti Kotipalvelut) kotihoidon ja henkilökohtaisen avustamisen ammattilaiset vastaavat Seinäjoella jo entuudestaan puitesopimuksen mukaisesti osasta palveluja. Pilotissa asiakkaiden arkiaskareisiin otetaan avuksi kotipalveluihin perehdytetyt postityöntekijät. Pilotti kestää kesän ajan toukokuun lopusta elokuun loppuun.

Avustavia tehtäviä ovat esimerkiksi ulkoiluapu, aterioinnissa avustaminen ja muut arjen askareet. Hoidollisista tehtävistä vastaavat edelleen kotihoidon työntekijät. Tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänlaatua ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä laajemmalla palveluverkostolla yhteistyössä kunnan kotihoidon kanssa.

− Kotihoidon tarve ja asiakasmäärä lisääntyvät niin nopeasti, että tarvitaan uusia innovaatioita. Kotona on paljon arkiaskareita, joissa lisäkädet ovat kotihoidolle tarpeen. Haemme pilotissa kokemusta joidenkin kotihoidon käyntien toteuttamisesta uudenlaisella yhteistyöllä. Pilottiin valitaan aluksi noin 10 arkiavusta hyötyvää kotihoidon asiakasta, Seinäjoen kotihoidon johtaja Jaakko Kontturi kertoo.

Kotipalveluista huolehtivat pilotissa tehtävistä kiinnostuneet ja niihin perehdytetyt postilaiset. Kotipalvelut ovat oma työkokonaisuutensa, eivätkä ne vaikuta Postin muihin palveluihin. Posti on vastannut uudella palvelumallilla kotihoidon avustavista käynneistä vuoden 2016 alusta alkaen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kumppanina.