Saaristoliikenteen lakko viivästyttäisi postinkulkua

26.04.2017

Saaristoliikennettä uhkaava lakko viivästyttäisi toteutuessaan perjantain postinkulkua.  Lakko pysäyttäisi liikenteen myös yhteysalusliikennereiteillä, joilla kuljetetaan postia.

Merimiesunioni (SMU) ja Suomen Laivanpäällystöliitto (SPL) ovat jättäneet Suomen Lauttaliikenne Oy:lle (Finferries) lakkovaroituksen vapaasti kulkevien alusten osalta.

Yhteysalusreiteistä vaikutukset tuntuisivat erityisesti seuraavilla alueilla:

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa saaristoliikenteen palvelutasosta ja hankinnasta koko maassa. Sekä maantielauttaliikenne että yhteysalusliikenne hankitaan pääosin kokonaispalveluna, joka sisältää liikenteen operoinnin, henkilöstön sekä alusten hankinnan ja ylläpidon. Hankinnat kilpailutetaan yleensä viiden vuoden sopimuksin. Lauttapaikkoja on koko maassa yhteensä 41 kpl. Suurimmassa osassa lauttapaikkoja liikennöidään losseilla, joita lakonuhka ei koske.  Valtion järjestämiä yhteysalusreittejä on Saaristomerellä 9 kpl ja Suomenlahdella 2 kpl. Näistä reiteistä Suomen Lauttaliikenne Oy operoi neljällä reitillä ja lakonuhka koskee näitä reittejä. 

Tiedote Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilla