Postin korjaustoimenpiteet ovat purreet - jakelun laatu on pysynyt hyvänä myös tammikuussa

24.01.2017

Postin toimenpiteet jakelun laadun varmistamiseksi ovat tuottaneet tulosta. Jo hyvissä ajoin ennen joulua aloitetut täsmätoimenpiteet ovat vähentäneet jakeluhäiriöitä aiemmin ongelmallisilla alueilla. Jakelun kattavuus tammikuun aikana on ollut koko Suomessa päivittäin keskimäärin 99,4 %. Taso on parempi kuin vuosi sitten.

- Palvelujen kysynnässä on digiaikana nopeita vaihteluita, mutta mekin olemme ketteriä. Esimerkiksi verkkokaupan kampanjat aiheuttavat suuria piikkejä pakettien ja kirjelähetysten määrässä. Tätä varten olemme parantaneet tiedolla johtamista ja kehittäneet koko toimitusprosessia, kertoo Postin jakelusta vastaava johtaja Juhani Vuola.

Vuolan mukaan vuoropuhelua henkilöstön kanssa on lisätty koko viime vuoden. Esimieskoulutukset, johdon kenttävierailut ja säännöllinen viestintä ovat arkipäivää, mutta uutta on paikallisten luottamusmiesten kanssa käyty kehityskohteiden kartoitus.

- Näkemykset ovat olleet yhteneväiset alueellisen johdon kanssa. Parannettavaa on niin johtamisen, prosessien kuin resurssien saralla, ja sitä työtä tehdään parhaillaan, Juhani Vuola kertoo.

Yhtenä keinona jakeluhäiriöiden ehkäisemisessä on jakeluhenkilöstön rekrytointi, jota on tehty jo pääkaupunkiseudulla ja parhaillaan mahdollisuuksia kartoitetaan myös muualla maassa.

- Postinjakelutyö vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta. Hyvä perehtyneisyys nopeuttaa työtä ja vähentää inhimillisiä virheitä, ja hyvä työtiimi auttaa asiassa. Haluamme pitää hyvistä osaajista kiinni, Juhani Vuola sanoo.

Pääkaupunkiseudulla on tehty suurimmat muutokset

Korjaavia toimenpiteitä on tehty eniten pääkaupunkiseudulla, jossa postinsaajia ja jaettavaa on eniten, mutta jossa henkilöstön vaihtuvuus on myös suurinta. Postinjakajia on rekrytoitu ja lisäksi on tehty muita muutoksia yhteistyössä henkilöstön kanssa, jotta työprosessit ovat mahdollisimman sujuvia ja pullonkauloja ei synny.

- Jakelureittejä on korjattu, iltapäiväkuljetuksia lisätty, jakelukoneita hyödynnetty paremmin, eri ihmisten vastuita tarkennettu ja jopa työpaikan työkaluja, -kalusteita ja -ohjeistusta on muutettu, jotta lähetysten käsittely on saatu sujuvammaksi. Sinällään pieniä asioita, mutta kokonaisuuden kannalta erittäin tärkeitä tekijöitä, listaa aluepäällikkö Eikka Urpilainen.

Jakeluhäiriöitä on ollut vain pienessä osassa maata

Viime vuoden loppupuolella jakelu sujui normaalisti suurimmassa osassa maata. Paikalliset jakeluhäiriöt kuitenkin aiheuttivat harmia Postin asiakkaille. Näillä häiriöalueilla tehdään jatkuvasti täsmätoimenpiteitä asian korjaamiseksi. Ennakointi ja päivittäinen nopean puuttumisen toimintatapa ovat tärkeitä häiriöiden estämisessä ja tilanteen korjaamisessa.

Pääkaupunkiseudun sanomalehtien varhaisjakelussa on ollut haasteita vuoden ensimmäisinä viikkoina. Tavallista suurempi vaihtuvuus vuodenvaihteessa on vaatinut pikarekrytointeja, mutta osaavan työvoiman saaminen on ollut vaikeaa. Tilanteen pitäisi kuitenkin olla normaali tammikuun loppuun mennessä.

- Vaikka häiriöt olivat lyhytaikaisia, on ymmärrettävää, että asiakkaamme olivat harmissaan. Tinkimätön tavoitteemme on asiakkaidemme luottamus. Täyden sadan prosentin tulokseen on kolmen miljoonan postinsaajan verkossa lähes mahdotonta päästä, mutta teemme sen eteen töitä joka päivä kaikkialla Suomessa, Juhani Vuola lupaa.