Postin kasvu syntyy paketeista ja logistiikasta: ”Olemme historiallisessa käännekohdassa”

07.11.2017

Posti on vahvistanut uuden strategiansa, jonka avulla Posti jatkaa voimakasta uudistumistaan ja asiakaskokemuksen parantamista. Suurin kasvumahdollisuus on verkkokaupassa, joka kasvaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Posti avaa 1 000 uutta pakettiautomaattia ja kehittää kirjeiden digitaalista seurantaa.

Postin toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset, digitalisaation kiihtyminen, kaupan murros, verkkokaupan nopea kasvu, kireä kilpailu ja teknologian kehittyminen haastavat Postia ennen näkemättömällä tavalla. Posti vastaa haasteisiin jatkamalla rohkeaa uudistumista.

- Haluamme Postin olevan asiakaslähtöinen sekä kannattava logistiikan ja postialan palveluyhtiö, joka hyödyntää digitalisaatiota kaikissa toiminnoissaan. Vaikka toimintaympäristö muuttuu, Postin tehtävä pysyy samana: sujuvoittaa suomalaisten arkea, Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen luonnehtii tulevaisuuden Postia.

Strategiassa neljä päätavoitetta 

Postin hallitus on hyväksynyt Postin päivitetyn strategian sekä taloudelliset tavoitteet seuraaville kolmelle vuodelle. Strategiana on jatkaa Postin määrätietoista uudistumista sekä laadun ja asiakaskokemuksen voimakasta parantamista. 

Strategian ytimenä on neljä päätavoitetta, joiden avulla Posti uudistuu ja selviytyy murroksesta voittajana: Menestyminen verkkokaupassa, kirjeen pitäminen tärkeänä asiakkaille, Postin palvelukulttuurin uudistaminen sekä Postin palvelujen parantaminen digitalisaation avulla. 

Kirjepostin määrän laskiessa jatkuvasti Postin strategiana on tavoitella kasvua paketeista, verkkokaupasta ja logistiikan palveluista. 

- Posti on historiallisessa käännekohdassa, sillä paketit ja logistiikka toivat heinä-syyskuussa Postille ensi kertaa enemmän liikevaihtoa kuin perinteiset kirje- ja lehtijakelut. Jatkossa tämä yleismaailmallinen kehitys vain voimistuu, korostaa Malinen. 

Posti avaa 1 000 uutta pakettiautomaattia

Postilla on suuri kasvumahdollisuus tavaroiden ja ruuan verkkokaupassa. Tänä vuonna Posti jakaa paketteja ja tavaralähetyksiä enemmän kuin koskaan. Verkkokaupan arvioidaan kasvavan Suomessa vuosittain noin 10 %.

- Nykyisten 500 pakettiautomaatin rinnalle avaamme tuhat uutta pakettiautomaattia ympäri Suomea verkkokaupan kasvun tukemiseksi, sanoo Malinen.

Kirjeille kehitetään digitaalista seurantaa

Kirjeet ja lehdet pysyvät tiiviisti Postin toiminnan ytimessä myös jatkossa. Niihin myös investoidaan. 

- Postin tavoitteena on pidentää paperisen viestinnän elinkaarta uudistamalla kirje asiakasviestinnän digikanavaksi. Ensimmäisten postien joukossa maailmassa olemme kehittämässä kirjeille ja muille osoitteellisille lähetyksille digitaalisen seurannan. Näin parannamme jakelun laatua ja asiakaskokemusta, sanoo Malinen. 

Posti haluaa myös vastata asiakkaiden odotuksiin hyvästä laadusta, ja Posti on käynnistänyt tämän vuoden aikana useita toimenpiteitä laadun varmistamiseksi. 

Digitaalisuus ja uusi palvelukulttuuri palvelujen parantajana

Malisen mukaan digitalisaatio ei ole Postille uhkakuva, vaan myös suuri mahdollisuus helpottaa asiakkaiden arkea.

- Digitalisaatiota hyödyntämällä voimme tarjota asiakkaillemme entistä paremman palvelukokemuksen. Uuden teknologian ja automaation avulla voimme optimoida jakelukustannuksia, ylläpitää korkeaa laatua ja ottaa käyttöön uusia digitaalisia palveluita. 

Malinen muistuttaa, että yhtiön uudistumisen edellytyksenä on Postin osaava henkilöstö ja palvelukulttuuri. Uuden palvelukulttuurin avulla lisätään myönteistä asiakas- ja työntekijäkokemusta. Palvelutasoa parannetaan myös lisäämällä digitaalisia työvälineitä työntekijöille.

Postin tavoitteena toimia kannattavasti

Osana strategian päivitystä Postin hallitus tarkensi myös Postin taloudellisia tavoitteita. Talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helanderin mukaan Postille on hyvin tärkeää toimia myös jatkossa kannattavasti, turvata riittävä tuotto toimintaan sijoitetulle pääomalle, huolehtia vakaasta taseesta ja näiden lopputulemana mahdollistaa osingonmaksu omistajille.

-  Posti on murroksen keskellä, koska digitalisaatio vähentää Postin perinteisen liiketoiminnan tuottoja, ja yhtiö on jatkossa yhä enemmän logistiikkatalo. Päivitetyt taloudelliset tavoitteet heijastavat tätä muutosta. Posti ei saa julkista tukea, muistuttaa Helander. 

Postin päivitetyt taloudelliset tavoitteet ovat:

OpusCapita keskittyy hankinnan, maksamisen ja kassanhallinnan ratkaisuihin

Posti Groupin tytäryhtiö OpusCapita on uudistunut myös voimakkaasti. Se keskittyy hankinnan, maksamisen ja kassanhallinnan globaaleihin ratkaisuihin tavoitteenaan tulla johtavaksi toimijaksi yritysten välisessä ostamisen ja maksamisen globaalissa ekosysteemissä.

Itella Venäjä keskittyy kannattavuuden parantamiseen

Itella Venäjä jatkaa toiminnan tehostamista. Tavoitteena on kääntää liiketoiminta jälleen kannattavaksi ja keskittyä sopimuslogistiikassa omaan varastokapasiteettiin.

Katso myös