Postilain muutos uudistaa yleispalvelua

08.09.2017

 

Postilaki uudistuu 15. syyskuuta 2017 alkaen ja se tuo muutoksia yleispalvelun jakeluvelvoitteisiin ja kirjeiden kulkunopeusvaatimuksiin.

Tasavallan presidentti vahvisti tänään lain postilain muuttamisesta. Postilain uudistus on jatkoa viime vuonna voimaan tulleelle postilain muutokselle, jonka myötä kirjejakelussa on nykyisin vapaa kilpailu.

Ensi viikolla voimaan tuleva muutos koskee yleispalvelutuotteita eli käytännössä postimerkillä varustettuja kirjeitä ja kortteja. Paketeissa yleispalvelu kattaa postimerkillä maksettuja ulkomaille lähetettäviä paketteja. Sanoma- ja aikakauslehtien jakelu ei kuulu postilain piiriin. 
 

Yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuu viitenä päivänä viikossa suuressa osassa Suomea

Mikä sitten muuttuu? Kansalaisille uudistus ei tuo välittömiä muutoksia. Yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuu viitenä päivänä viikossa suuressa osassa Suomea eli niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien varhaisjakelua. Näillä alueilla Postin tulee kilpailuttaa jakelu ensi vuonna.

Taajama-alueilla sallitaan vähintään kolmipäiväinen jakelu, jos siellä on tarjolla sanomalehtien varhaisjakeluverkko.

Laki muuttaa kulkunopeuden vaatimuksia. Jatkossa yleispalvelukirjeistä eli postimerkeillä varustetuista kirjeistä ja korteista vähintään 50 prosenttia on oltava perillä viimeistään neljäntenä arkipäivänä. Vaatimus koskee postimerkillä varustettuja kirjeitä ja kortteja. Posti ei ole kuitenkaan toistaiseksi ottamassa postilain uutta kulkunopeutta käyttöön.

Yleispalvelutuotteiden hinnoittelussa sallitaan kohtuullinen kate. Postin pitää edelleen hinnoitella tavallinen kotimaan yleispalvelukirjelähetys yhtenäisesti koko maassa.

Uusi laki määrää Postin luovuttamaan osoiterekisterin osoitetietojaan muille jakeluyhtiöille liki ilmaiseksi. Posti on laskenut, että osoiterekisterin ylläpidosta aiheutuvat 2,4 miljoonan euron kustannukset jäävät lähes yksinomaan Postin kannettaviksi.

Kerrostalojen asuinhuoneistoihin jaettavat kirjelähetykset on kannettava edelleen huoneistokohtaisiin postiluukkuihin, mutta taloyhtiön päätöksellä voidaan siirtyä lokerikkojakeluun. Näkövammaisille lähetettävä pistekirjoituslähetys on maksuton aina, kun lähettäjä on yksityishenkilö.

Samaan aikaan postilain muutoksen kanssa tulee voimaan valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta. Sen mukaan kirjattujen ja vakuutettujen palvelujen ja yleispalveluvelvoitteen alaisia postipakettipalveluja on tarjottava vähintään yhdessä toimipisteessä jokaisessa kunnassa. Postilla on nykyisin yli 1 400 palvelupistettä, joista liki 500 on pakettiautomaatteja. 
 

Postin Kuusisto: Uusi postilaki on askel oikeaan suuntaan

Postipalvelut-liiketoimintaryhmän johtaja Turkka Kuusisto kiittelee, että postialan vanhentunutta sääntelyä uudistettiin nykyaikaan.

-  Digitalisaatio näyttää iskevän Postin toimintaympäristöön seuraavina vuosina vieläkin rajummin kuin lakiesitystä kommentoidessamme viime vuonna ennakoimme. Posti toimii nyt täysin ilman julkista tukea ja kevyemmällä sääntelyllä edesautetaan tavoitetta, että yleispalvelu voitaisiin ylläpitää ilman joutumista veronmaksajien kukkarolle, korostaa Kuusisto.