Posti tehostaa tunnistamattomien osoitetietojen käsittelyä lajittelussa

24.04.2017

Posti tehostaa tunnistamattomien osoitetietojen käsittelyä MSM-lajittelukoneilla Helsingissä ja Kuopiossa ulkopuolisen digitalisointipalvelun avulla.

Posti hankkii Postin oman digitalisoinnin lisäksi osoitteiden täydentämiseen liittyvän digitalisointipalvelun ulkopuoliselta palveluntarjoajalta PostNL Data Solutionsilta, jotta ruuhkahuippuja pystytään tasaamaan joustavasti.
Muutos ei vaikuta vakituisen henkilöstön työsuhteisiin Postissa. Muutosta koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 20.4.

Yhteistyön PostNL Data Solutionsin kanssa on kaavailtu alkavan kesäkuussa 2017. Nopealla ja virtaviivaisella lajitteluprosessilla varmistetaan, että kirjeet ja lehdet saadaan jakeluun aikataulussa ja ne voidaan jakaa asiakkaille palvelulupauksen mukaisesti.

Lisätietoa tunnistamattomien osoitetietojen käsittelystä:

Jos lajittelukoneen optinen luenta ei tunnista lähetyksen vastaanottajan osoitetietoja riittävän tarkasti, lähetyksen kuva siirtyy koodaustyöasemalle, jossa täydennetään kuvan perusteella tunnistamatta jääneet osoitetiedot. Kokonaan tai osittain täydennetty osoitetieto välitetään takaisin lajittelukoneelle, jossa lähetys lajitellaan suoraan jakelujärjestykseen.

Aiheesta aiemmin: Posti suunnittelee tehostavansa tunnistamattomien osoitetietojen käsittelyä lajittelussa