Posti suunnittelee tehostavansa tunnistamattomien osoitetietojen käsittelyä lajittelussa

13.04.2017

Posti suunnittelee tehostavansa tunnistamattomien osoitetietojen käsittelyä MSM-lajittelukoneilla ulkopuolisen digitalisointipalvelun avulla. Nopealla ja virtaviivaisella lajitteluprosessilla varmistetaan, että kirjeet ja lehdet saadaan jakeluun aikataulussa ja ne voidaan jakaa asiakkaille palvelulupauksen mukaisesti.

MSM-lajittelukoneilla postit lajitellaan valmiiksi jakelujärjestykseen tehokkaan osoitteiden automaattisen tunnistusjärjestelmän avulla. Osassa lähetyksiä koneen optinen luenta vaatii kuitenkin osoitetiedon täydentämistä. Tunnistamattoman osoitetiedon täydentämiseksi tarvitaan vielä nykyistä nopeampi ja tehokkaampi käsittely, jotta lähetyksen lajitteluprosessi on mahdollisimman viiveetön.

Posti suunnittelee, että osoitteiden täydentämiseen liittyvää digitalisointipalvelua hankitaan Postin oman digitalisoinnin lisäksi ulkopuoliselta palveluntarjoajalta PostNL Data Solutionsilta, jotta ruuhkahuippuja pystytään tasaamaan joustavasti. Suunniteltu muutos ei vaikuta vakituisen henkilöstön työsuhteisiin Postissa. Muutoksesta käydään kuitenkin yhteistoimintaneuvottelut 18.4.2017 alkaen ja yhteistyön on kaavailtu alkavan kesäkuussa 2017.

- Tunnistamattomien osoitetietojen määrä vaihtelee merkittävästi eri päivinä ja vuorokauden aikoina. Lajittelukoneiden käyttöön erikoistuneet ammattilaisemme voivat keskittyä ruuhkahuippuina omaan työhönsä ja postit saadaan keskeytyksettä asiakkaille, kun saamme avuksi ulkopuolisen palveluntarjoajan osoitetietojen digitalisointiin, kertoo Postin lajittelujohtaja Jani Häsä.

PostNL Data Solutions tarjoama tunnistamattomien osoitetietojen digitalisointipalvelu on erikoistunut suurien tietomäärien tallennukseen.

- Palveluntarjoajan kokemus ja joustavien resurssien käyttö mahdollistavat isojen volyymivaihteluiden käsittelyn nopeasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tämän ansiosta voimme parantaa kirjeiden ja lehtien jakelunopeutta entisestään, korostaa Postin lajittelujohtaja Jani Häsä.

Helsingin ja Kuopion lajittelukeskuksiin sijoitetuilla uusilla MSM-lajittelukoneilla lajitellaan jakelujärjestykseen kirjeiden lisäksi myös lehtiä, mikä lisää täydentävän digitalisoidun osoitekäsittelyn tarvetta.

Posti edellyttää yhteistyökumppaninsa noudattavan Postin yritysvastuun periaatteissa määriteltyjä vastuutoiminnan keskeisiä osa-alueita ja sitoumuksia.

Posti osti jo vuonna 2013 osoitteiden koodaukseen liittyvän palvelun puolen vuoden mittaisena kokeiluna Hollannin Postilta. Yhteistyökumppanilla tuotetun palvelun tuotannolliset ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet toteutuivat Postin vaatimusten mukaisesti ja kokeilu täytti sille asetetut odotukset.

Lisätietoa tunnistamattomien osoitetietojen käsittelystä:

Jos lajittelukoneen optinen luenta ei tunnista lähetyksen vastaanottajan osoitetietoja riittävän tarkasti, lähetyksen kuva siirtyy koodaustyöasemalle, jossa täydennetään kuvan perusteella tunnistamatta jääneet osoitetiedot. Kokonaan tai osittain täydennetty osoitetieto välitetään takaisin lajittelukoneelle, jossa lähetys lajitellaan suoraan jakelujärjestykseen.