Posti osti HR Hoivan – asiakkaille kattavat kotihoidon palvelut

10.01.2017

Posti on ostanut 10.1.2017 tehdyllä kaupalla HR Hoiva Oy:n, joka tuottaa kotihoidon ja henkilökohtaisen avustamisen palveluja kunnille, kuntayhtymille ja yksityisasiakkaille. HR Hoivan liikevaihto oli vuonna 2016 noin 2,5 milj. euroa, ja se jatkaa toimintaansa Postin tytäryhtiönä.

Postin tavoite on tuottaa asiakkaille kokonaisvaltaisia hoivapalveluja kotiin. Yritysosto laajentaa Postin kotipalvelut kattamaan arjen tukipalveluiden lisäksi kotihoidon. HR Hoiva tuo Postiin hoiva-alan ammattiosaajia ja kyvyn vastata asiakkaiden kotihoidon ja henkilökohtaisen avun tarpeeseen. HR Hoiva tuottaa erilaisia palveluja noin 30 paikkakunnalla. Posti voi maanlaajuisena toimijana tuoda entistä tehokkaampia palvelumalleja kunnille.

- Posti on suomalainen yhtiö, joka voi tuottaa luotettavia kotipalveluja maanlaajuisesti. HR Hoivalla on vahvat näytöt kuntien asiakaslähtöisten palveluiden tuottamisesta. Parempi arki tuotetaan asiakkaille yhdessä muiden Postin palvelujen kanssa, Postin Kotipalveluiden johtaja Petri Kokkonen sanoo.

HR Hoiva Oy kuului HR Yhtiöt -konserniin. HR Yhtiöiden toimitusjohtaja Ilpo Marttila uskoo Postin tuovan hyviä mahdollisuuksia kunta-asiakkaille.

- HR Hoiva tuottaa jatkossa osana Postia ammattitaitoiset henkilökohtaisen avustamisen ja kotihoidon palvelut. Myyntipäätökseemme vaikutti Postin aito kiinnostus toimialaan ja halu kehittää palvelua maanlaajuisesti ja työllistää henkilökuntaa. Asiakkaamme hyötyvät Postin monipuolisuudesta. Asiakkaiden palvelut jatkuvat ennallaan, ja niihin on mahdollista yhdistää jatkossa muita Postin kotipalveluita. Postin jokaisen kunnan kattavat palvelut voivat myös tuoda kunnille kustannustehokkuutta, Marttila sanoo.  

Uusia ratkaisuja suomalaisten hyvinvointiin

Posti tarjoaa asiakkaille räätälöityjä palvelukokonaisuuksia, jotka voivat käsittää niin arjen tukipalveluita kuin HR Hoivan tuottamaa kotihoitoa ja henkilökohtaista avustamista. Posti kykenee luomaan valtakunnallisen palveluverkoston myös haja-asutusalueille.

- Voimme säilyttää ja tuoda lisää palveluita sinne, mistä palvelut ovat häviämässä ja työllistää paikkakunnilla alan osaajia ja omia työntekijöitämme. Tuomme kustannustehokkuutta kunnan kotikäynteihin koko maan kattavalla verkostolla ja osaamisella. Kehitämme Kotipalveluissa myös aivan uusia palvelukonsepteja, Kokkonen kertoo.

Postin kotipalvelut suunnitellaan ja toteutetaan siten, etteivät ne vaikuta Postin muihin toimintoihin ja palveluihin.

Posti on entuudestaan lähes sadan kunnan kumppani ateriakuljetuksissa, ja on niissä tunnettu ja luotettu palveluntarjoaja. Posti on panostanut vuoden ajan uuden liiketoiminnan kehittämiseen kotipalveluista ja toiminut muun muassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kumppanina kotihoidon tukipalveluissa.

 

Tietoa HR Hoiva Oy:stä:

Kuvia median käyttöön

 

Posti Kotipalvelut kehittää henkilöasiakkaille, yrityksille sekä julkiselle sektorille kotipalveluita, jotka liittyvät hoivaan, turvaan ja kiinteistönhoitoon. Posti tavoittaa joka arkipäivä 2,8 miljoonaa kotitaloutta.

HR Yhtiöt -konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 noin 15 milj. euroa, konserni perustettiin vuonna 2009. Konsernissa työskentelee 35 toimihenkilöä, ja se työllisti vuoden 2016 aikana yhteensä noin 5 000 henkilöä eri mittaisiin työsuhteisiin.