Posti on raportoinut postipalvelun toteutumisesta Viestintävirastolle

23.02.2017

Posti on tehnyt Viestintävirastolle vuosivalvontaraportin, jossa kerrotaan postipalvelujen toteutumisesta vuonna 2016. Viestintäviraston tehtävänä on valvoa postilain (415/2011) sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Postilain tarkoituksena on turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuolisin ehdoin koko maassa.

Postipalveluiden laadun tarkkailua koskevien säännösten mukaan kaikkien postiyritysten on vuosittain julkaistava palvelunsa laatua koskevat tiedot.

Jakeluvelvoitteen toteutuminen

Vaikeakulkuisilla alueilla poikettiin viisipäiväisestä jakelusta keskimäärin 91 (106 vuonna 2015) talouden kohdalla (sallittu enintään 300). Lukumäärä vaihtelee eri vuodenaikoina mm. saariston yhteysaluksien aikataulujen mukaan. Henkilökohtaisten erityistarpeiden perusteella erityistalousjakeluun oli oikeutettu keskimäärin 17 945 (19 111 vuonna 2015) taloutta (yli 75-vuotiaat ja liikuntarajoitteiset henkilöt).

Yleispalvelun kirjeiden kulkunopeuden tasovaatimukset

Viestintäviraston valvoma kulkunopeusvaatimus koskee postimerkillä (tai vastaavalla maksumerkinnällä) maksettuja kirjeitä, joita lähettävät pääsääntöisesti kuluttajat.

Postilain mukaan toisen luokan kirjeistä on oltava perillä viimeistään 95 % toisena arkipäivänä jättöpäivästä lukien (J+2) ja 98 % viimeistään kolmantena päivänä jättöpäivästä lukien (J+3). Ensimmäisen luokan kirjeistä 80 % on oltava perillä viimeistään jättöpäivää seuraavana arkipäivänä (J+1).

Vuonna 2016 sekä ensimmäisen että toisen luokan kirjeen laatustandardit ylitettiin. Toisen luokan kirjeistä 96,3 % oli perillä jättöpäivästä toisena päivänä ja 99,2 % jättöpäivästä kolmantena päivänä. Ensimmäisen luokan kirjeistä 82,0 % oli perillä jättöpäivästä seuraavana päivänä. 

Kirjeiden kulkuun lähettäjältä vastaanottajalle liittyy useampia käsittelyvaiheita kuin yritysten lähettämiin isoihin kirje-eriin. Yksittäin postitetut kirjeet jätetään yleensä kirjelaatikkoihin, joista ne noudetaan lajittelukeskuksiin. Siellä postimerkilliset kirjeet käyvät läpi oman selvittely- ja leimausvaiheen.

Lähetystiedustelut ja niiden selvittäminen

Tavallisiin kirjeisiin kohdistuvia tiedusteluja käsiteltiin 1 910 kappaletta (2 894 vuonna 2015) eli 0,00024 % lähetysmäärästä. Tavallisten kirjeiden kulkua ei voida jälkikäteen luotettavasti todentaa, koska lähetykset eivät ole seurannan piirissä. Löytyneeksi todettiin 802 ja kadonneeksi 456 lähetystä. Ratkaisemattomia oli 652. Koska tavallisten kirjeiden kulkua ei seurata, ei niitä koskevia tiedusteluja yleensä pystytä selvittämään. Lähetys saattaa tulla vastaanottajalle tiedustelun teon jälkeen.

Kirjattuihin kirjeisiin kohdistuvia tiedusteluja käsiteltiin yhteensä 2 663 (4 521 vuonna 2015) eli 0,017 % lähetysmäärästä, joista 923 löytyi ja 1 476 todettiin kadonneeksi. Ratkaisematon-luokkaan kuului 264 ilmoitusta.

Vahingoittuneiden 1. ja 2. luokan kirjeiden määrä oli 0,0092 % kokonaisvolyymista. Määrä sisältää myös ne lähetykset, jotka olivat vahingoittuneet ennen Postin lajitteluprosessiin tuloa. Vahingoittumisesta tiedotettiin vastaanottajalle saatekirjeellä.

Tavalliset kirjeet eivät ole seurannan piirissä, toisin kuin kirjatut kirjeet tai paketit, joiden lähetystunnuksen avulla kulkua voi myös itse seurata verkkopalvelun kautta. Tavallisiin kirjeisiin liittyneitä tiedusteluja ei myöskään pystytä kohdentamaan yksittäiseen lähetykseen, vaan luku voi sisältää useampia, samaa lähetystä koskevia tiedusteluja. Lähetys saattaa tulla vastaanottajalle myös tiedustelun jälkeen, mutta siitä ei saada tietoa Postille.

Perille saamattomat postipaketit

Postin toimittamien pakettien määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Vuoden aikana käsiteltiin 2 375 (5 243 vuonna 2015) Postipakettia ja Postin pakettiautomaattipakettia koskevaa tiedustelua eli 0,0827 % lähetysmäärästä. Löytyneiksi vahvistettiin 1 583, kadonneeksi 416, ja 376 oli ratkaisematon-luokassa. Luvut sisältävät mahdollisesti myös postilain ulkopuolella olevia lähetyksiä.

Kielellisten oikeuksien toteutuminen

Kielellisten oikeuksien toteutumista seurataan asiakaspalauttein sekä asiakaspalvelun laatua seuraamalla. Palvelussa ei ole tapahtunut muutosta edelliseen vuoteen verrattuna muuta kuin chat-kanavan osalta, joka lisättiin myös ruotsinkielisille sivuille.

Postin palvelupisteiden määrä ja sijainti

Postilla on maan laajuinen, yli 1 400 palvelupisteen verkosto. Olennaista postipalveluiden käyttäjän kannalta on, että palvelupisteverkon kokonaisuus on toimiva. Postipalveluja saa Postin omien myymälöiden lisäksi useiden palveluyritysten ylläpitämistä posteista. Paketteja voi noutaa postien lisäksi pakettiautomaateista, ja Posti tarjoaa myös kotiinkuljetusta.

*****

Kokonaisuudessaan postinkulku on Suomessa erittäin luotettavaa ja aikataulussa pysyvää. Posti käsittelee päivittäin keskimäärin yli 8 miljoonaa lähetystä, joiden kuljetuksesta, lajittelusta ja jakelusta vastaa noin 13 000 postialan ammattilaista.

Posti palvelee asiakkaita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi useassa eri kanavassa. Apuna ovat Postin verkkosivujen chat-palvelu ja palautelomakkeet, Postin Facebook- ja Twitter-sivut, palvelunumerot sekä henkilökohtainen palvelu posteissa.