Posti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Vaasan ja Mustasaaren varhaisjakelussa

17.11.2017

HSS Media Oy on irtisanonut sanomalehtien varhaisjakelusopimuksen Postin kanssa Vaasan ja Mustasaaren alueella. Postin varhaisjakeluja tarjoava yhtiö Posti Palvelut Oy käynnistää tämän vuoksi yhteistoimintaneuvottelut Pohjanmaan varhaisjakelussa.

Muutoksen taustalla on HSS Median päätös irtisanoa jakelusopimus koskien Vasabladetin, Österbottens Tidningenin ja Sydösterbottenin varhaisjakelua Posti Palvelut Oy:n kanssa. Irtisanominen tulee voimaan 1.5.2018. Siihen asti jakelussa ei tapahdu muutoksia. HSS Media tiedottaa lehdentilaajille muutoksen jälkeisistä toimenpiteistä.

Varhaisjakelu Pohjanmaalla Vaasan ja Mustasaaren ulkopuolella jatkuu normaalisti Postin hoitamana

Sanomalehtien varhaisjakelu jatkuu alueella nykyisellä tavalla huhtikuun loppuun asti Posti Palvelut Oy:n hoitamana. Huhtikuun jälkeenkin Pohjalainen ja Ilkka -sanomalehtien osalta varhaisjakelu jatkuu entisellään Vaasassa ja Mustasaaressa Posti Palvelut Oy:n hoitamana.

Muutoksella ei ole vaikutusta Postin muihin palveluihin alueella

Yhteistoimintaneuvottelut Posti Palvelut Oy:ssä alkavat 28.11.2017. Tämän hetkisen arvion mukaan henkilöstön vähentämistarve on enintään 30 henkilöä. Henkilöstövaikutukset täsmentyvät neuvottelujen edetessä.

Muutoksella ei ole vaikutusta varhaisjakeluun muualla maassa, Postin perusjakeluun tai Postin muihin palveluihin alueella.