Posti Group Oyj:n toimitusjohtajan Heikki Malisen puhe Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n liittokokouksessa 7.6.2017

07.06.2017

Hyvät kuulijat,

kiitos mahdollisuudesta tuoda tervehdykseni tähän tilaisuuteen. Vuosi on kulunut siitä, kun viimeksi tapasimme näissä merkeissä.

Voimistuva digitalisaatio ja talouden hidas kasvu erityisesti Suomessa ovat olleet viime vuosien pysyviä trendejä. Eurooppa on hitaan kasvun markkina, jossa ikääntyvän väestön osuus kasvaa voimakkaasti. Maanosamme on joutunut kohtaamaan myös uusia ilmiöitä, jotka osaltaan ovat lisänneet epävarmuutta – poliittista kuohuntaa, pakolaisaaltoja ja järkyttäviä terroritekoja. Niillä kaikilla on vaikutuksensa myös meille Suomeen.

Paljon on tapahtunut myös positiivista.

Merkittävällä tavalla toimintaamme vaikuttava Suomen talous alkoi vahvistua loppuvuodesta. Kuluttajien luottamus on noussut ja se näkyy ostohalukkuudessa. Kohentunut tilanne on heijastunut rahti- ja pakettivolyymeihimme, jotka ovat kehittyneet myönteisesti. Se on tärkeää, sillä paketti- ja logistiikkapalvelut ovat ydintoimintaamme ja tulevaisuuden kivijalka Postille.

Olemme Suomen suurin logistiikkatalo. Itsestään se ei ole tapahtunut. Se on vaatinut investointeja muun muassa digitaaliseen lajitteluun, tehokkaaseen kuljetukseen, varastoihin ja terminaaleihin. Se on vaatinut palvelujemme kehittämistä useiden vuosien ajan yhdessä asiakkaidemme kanssa. Se on vaatinut palvelujen tuottamista uudella tavalla ja uusien kumppanien kanssa, jotta pystymme tarjoamaan toimitusketjuratkaisuja, jotka vastaavat joustavasti asiakkaidemme tarpeisiin.

Muutama esimerkki onnistumisista ja uudistumisesta on varmasti paikallaan.

Uutta kasvua ja uusia työpaikkoja syntyy luomalla uusia palveluja. Logistiikassa se tarkoittaa uusia varasto- ja kuljetuspalveluja elintarvikkeiden lisäksi juoma- ja sisälogistiikkaan.

Olemme vahvistaneet asemiamme elintarvikelogistiikan toimijana. Lämpötilasäädelty elintarvikelogistiikka ja synergiat muihin Postin tarjoamiin logistiikkapalveluihin ovat hyvä yhdistelmä. Kaupan rakennemuutos ja kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttavat tilannetta, jolloin Postin maankattava verkko yhdistettynä ketterään alueelliseen toimintaan mahdollistaa meille toiminnan laajentumisen.

Toisena esimerkkinä mainittakoon Flexo. Arviomme mukaan Suomen sisälogistiikkamarkkinan kasvu voi olla jopa 30 % vuodessa. Kasvuodotuksia kasvattaa tässäkin asiassa kaupan rakennemuutos, joka vaatii logistiikalta uudenlaisia järjestelyjä. Verkkokaupan kasvu ja siihen kuuluvat volyymivaihtelut vaativat joustavia resursseja. Flexosta tulee sisälogistiikan valtakunnallinen palveluntarjoaja, joka on myös iso työllistäjä. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä uuteen yhtiöön tulee yli 300 uutta työpaikka.

Edellä mainitut esimerkit näkyvät ennen kaikkea yritysasiakkaillemme. Hyvänä arkipäivän esimerkkinä henkilöasiakkaillemme ovat kerrostaloihin asennettavat SmartPost-lokerikot. Niitä tarvitaan lisääntyvään verkkokaupan tarpeisiin. Ne vastaavat myös asukkaiden ja talonrakentajien tarpeisiin. Voimme hyvillä mielin sanoa, että sujuvoitamme asiakkaidemme arkea ja olemme kiinni ajassa – siinä mitä suomalaiset asumiseltaan ja kauppa-asioinniltaan haluavat.

Entäpä perinteinen toimintamme, postipalvelut? Ne eivät katoa, mutta ne muuttavat muotoaan.

Myös postipalvelut ovat edelleen tärkeä osa ydintoimintaamme ja pyrimme kaikin tavoin pidentämään lehtien ja kirjeiden elinkaarta. Digitalisaatio syö postivolyymia, mutta miten nopeasti, siihen vaikuttavat suurten lähettäjäasiakkaidemme päätökset. Jos Suomen valtion toimenpiteet digitalisaation vauhdittamiseksi toteutuvat suunnitellulla tavalla, se voi tarkoittaa kymmenien miljoonien lähetysten vähentymistä jakeluverkostamme. Se tarkoittaisi jakelutoiminnassamme ennustettua paljon nopeampaa muutosta kohti Tanskan tilannetta, jossa yksipäiväinen jakelu on täyttä totta.

Presidentti Paasikiven toteamusta mukaellen: Tosiasiat kannattaa tunnustaa nyt. Viimeinen kirje lähetetään ehkä jo 2030-luvulla, jonne on vain 15 vuotta aikaa. Meillä on siis tosiasiallinen kiire uudistaa yhtiömme. On hyvä muistaa, että valtio ei tue toimintaamme, vaan meidän pitää pärjätä omillamme, yhdessä toimintaa kehittäen.

Eduskunnassa käsiteltävänä oleva postilaki tuo toimintaamme tarvittavaa joustoa, kun kirjepostin määrä edelleen vähenee. Yleispalvelun keventäminen auttaa hillitsemään kaikkien lähetysten, mukaan lukien sanomalehtien, jakelukustannuksia. Näin turvataan valtakunnallisen jakelun jatkuvuus ilman valtion tukea verovaroin. Mikä tulevaisuuden jakeluverkko onkaan, varmaa on, että sitäkin on jatkuvasti muokattava asiakkaiden tarpeiden mukaan. On hyvä muistaa, että ihmisten tarpeita heijasteleva postimäärä vaikuttaa vähetessään työpaikkojen määrään, ei postilaki.

Ihmiset ymmärrettävästi pitävät digipalveluista ja kehitys on luontainen ja vääjäämätön. Mitä voisimme tässä tilanteessa tehdä?

Vastaus on, että meidän täytyy digitalisoida myös omat palvelumme ja tehdä digitalisaatiosta osa arkipäiväämme ja asiakkaidemme palvelua. Se tarkoittaa digitaalisten palvelujen ja robotiikan hyödyntämistä toiminnassamme monella eri tavalla. Se tarkoittaa myös kytkeytymistä digitaalisesti asiakkaidemme arkeen ja toimintaan järjestelmien ja raportoinnin sekä seurannan kautta.

Jakelussa Posti Mobiili -laitteet postinjakajien taskussa ovat yksi esimerkki, jolla voidaan tehostaa arkipäivän työtä, saada ajantasaista tietoa puolin ja toisin sekä parantaa tiimin sisäistä viestintää. Asiakaspalvelumme verkkopalvelujen kehittäminen on toinen esimerkki. Asiakkaamme odottavat, että palvelumme ovat käytettävissä ja helposti löydettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Enää ei tarvitse jonottaa puhelimitse, kun verkkosivuillamme voi käyttää chat-palvelua apua tarvitessaan.

Meidän pitää tarjota yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin myös jotain ihan uutta.

Henkilöasiakkaillemme ja nykyisille postinsaajille uudet palvelumme tarkoittavat esimerkiksi Postin Kotipalveluita. Kuten alussa mainitsin, Eurooppa – ja Suomi – ikääntyvät. Sosiaali- ja terveysalan uudistukset eli paljon puhuttu SOTE sekä ikääntyvien omat tarpeet hoivan ja kotiin asti tarjottavien palvelujen osalta muuttavat tilannetta voimakkaasti. Posti on luontainen ja luotettava kumppani kunnille kotipalvelujen tarjoajana. Kuntien kautta asiassa laajalti etenemmekin, vaikka teemme myös kokeiluja suoraan kuluttaja-asiakkaille tarjottuina palveluina. Vain kokeilemalla saamme selvyyden palvelun tarpeesta.

Harmillista on, että julkisuudessa puurot ja vellit on keitetty välillä sekaisin. Uudet palvelumme, jotka mahdollistavat monelle ikäihmiselle asumisen kotona, ovat olleet syyttä kritiikin kohteena. Jotkut tahot näkevät uudet palvelumme uhkana, perehtymättä niiden tuomiin mahdollisuuksiin. Mutta on myös toisin. Keskustellessani erään esimiehen kanssa, hän kertoi, että noin 50:stä työntekijästä 48 on halukkaita tekemään myös uusia palveluja.

Mikä juuri Postista tekee kunnille halutun kumppanin? Tai muille asiakkaillemme?

Luotettavuus. Me postilaiset olemme saaneet kovaa kritiikkiä postinjakelun laadusta ja luotettavuudesta. Asiakkaamme ovat oikeassa: jokainen yksittäinenkin virhe on harmillinen sille, joka sen kokee. Valtakunnalliset keskiarvot jakelun erinomaisesta toteutumisesta eivät sillä hetkellä lämmitä.

Luotettavuus ja laatu ovat asioita, joihin meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa, yksilöinä ja ryhmänä. Hyvä laatu on meidän kaikkien yhteinen asia – sitä asiakkaamme myös odottavat meiltä. Nämä ovat myös asioita, joiden varaan rakentuu tulevaisuuden Posti. Pitämällä kiinni näistä hyveistä ja välinpitämättömyyden poissa työpaikoiltamme, meillä on mahdollisuus yhdessä suunnitella ja rakentaa uusia palveluja ja uusia työpaikkoja Postiin.

Osa tätä vastuuta on huolehtia omasta ja toistemme työturvallisuudesta. Olin eilen mukana eräässä työturvallisuutta käsittelevässä tilaisuudessa ja olen erittäin tyytyväinen, että työsuojeluvaltuutetut tekevät hyvää yhteistyötä postilaisten eteen. Tässäkin asiassa meillä on vielä paljon työtä.

Kunnialla tehtyä työtä on tarpeen myös mitata tarkemmin, jotta saamme tarkemman näkyvyyden hyvin suunniteltuihin prosesseihin, onnistumisiin asiakastyössä ja läpinäkyvyyden asiakkaillemme. Eräs konkreettinen esimerkki on tavallinen kirje, jonka digitaalinen seurattavuus voisi olla teknisesti mahdollista nyt. Se olisi merkittävä uudistus, jonka avulla myös moni solmutilanne voitaisiin avata.

Olemme Postissa edenneet uudistumisessa suunnitellulla tavalla ja saaneet aikaan tarvittavaa kasvua. Olemme vasta uudistumismatkamme puolivälissä. Paljon on vielä työtä tehtävänä ja monia haasteellisia asioita on kohdattavana, mutta katsomme tulevaisuuteen positiivisesti ja valoisasti. Lasimme on puoliksi täynnä, ei puoliksi tyhjä.

Meitä postilaisia on edelleen noin 20 000. Posti- ja logistiikkapalvelujen lisäksi rakennamme uusia kivijalkoja ja haemme kasvua sekä uusia työmahdollisuuksia aivan uusiltakin palvelualueilta. Posti tarjoaa markkinoille tuotteita ja prosesseja, jotka on kehitetty yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja joille on siten olemassa selkeä asiakas- ja liiketoimintatarve. Olemassa olevia tuotteita kehitetään samalla periaatteella. Parempi asiakaskokemus auttaa erottautumaan kilpailijoista.

Olemme tulevinakin vuosina isojen haasteiden edessä. Meidän pitää karsia ja rakentaa yhtä aikaa. Muutos vaatii rohkeutta, ennakkoluulottomuutta, peräänantamattomuutta sekä uudenlaista ajattelua ja osaamista. Postilaiset ovat onneksi hyvin innovatiivista väkeä.

Näillä sanoilla toivotan teille hyvää kokouspäivän jatkoa!