Posti aloittaa hallinnollisia tehtäviä koskevat yt-neuvottelut

25.01.2017

Posti joutuu sopeuttamaan ja tehostamaan toimiaan turvatakseen kannattavuutensa alan murroksessa. Posti aloittaa hallinnollisia tehtäviä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joissa alustava vähennystarve on enintään 43 henkilöä.

Postiala Suomessa käy läpi hyvin rajua rakennemuutosta. Suomen talouden yleinen heikko tilanne, muuttuvat asiakastarpeet ja koventunut kilpailu vaikuttavat negatiivisesti Postin tulokseen. Ilman tehostamisia ja muita korjaavia toimia Postin liiketoiminta ei ole kannattavaa.

Kannattavuuden turvaamiseksi Posti aloittaa hallinnollisiin tehtäviin kohdistuvat yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on ennen kaikkea toimintamallien ja -tapojen selkeyttäminen ja perustyön turvaaminen. Neuvottelut ovat osa jatkuvaa toiminnan muokkaamista, joka nyt kohdistuu hallinnollisiin tehtäviin.

Postin täytyy turvata kilpailu- ja investointikykynsä sekä kannattavuutensa, jotta se voi laskevista volyymeista huolimatta rakentaa uutta liiketoimintaa ja ylläpitää nykyisiä palveluja koko maassa ilman julkista tukea.

Neuvottelut eivät koske postinjakelua eikä asiakaspalvelua

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 31.1.2017. Neuvottelut koskevat konsernitoiminnoista HR:ää, ICT:tä ja Taloutta sekä osaa Paketti- ja logistiikkapalveluista. Alustava vähennystarve on enintään 43 henkilöä, ja neuvottelujen piirissä on yhteensä 308 henkilöä. Tarkempi vähennystarve selviää neuvottelujen aikana.

Tavoitteena on, että vähennystarpeesta mahdollisimman paljon voidaan toteuttaa vapaaehtoisten järjestelyjen, eläköitymisten, lomautusten ja muiden toimien kautta.

Yhteistoimintaneuvottelut ja suunnitellut henkilöstövähennykset eivät vaikuta Postin palveluihin. Neuvottelut eivät koske tuotannollisia tehtäviä, kuten esimerkiksi postin ja pakettien lajittelua, kuljetusta ja jakelua, Postin palvelupisteitä tai asiakaspalvelua.

Uusi polku -tukiohjelma auttaa työllistymään uudelleen

Vastuullisena työnantajana Posti osallistuu aktiivisesti henkilöstön tukemiseen postialan murrostilanteessa. Kaikilla irtisanottavilla on käytössään Uusi polku -tukiohjelma, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. 

Lisätietoja: 

Postin MediaDesk, puh. 020 452 3366 (ma-pe klo 9.00-16.30)