Posti Kotipalvelut toimii lisäresurssina Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kotihoidossa

07.09.2017

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä valitsi kilpailutuksessa Posti Kotipalvelut Oy:n tuottamaan täydentävää kotihoidon palvelua yhtymän oman kotihoidon rinnalle. Sopimuskausi on vuoden 2018 loppuun asti kahdella optiovuodella. Tavoitteena on turvata riittävät resurssit ja työvoima kasvavaan kotihoidon tarpeeseen.

Posti Kotipalvelut on aloittanut Päijät-Hämeessä kotihoidon kymmenelle uudelle kotihoidon asiakkaalle. Palveluja lisätään hyvinvointikuntayhtymän tarpeen mukaan. Posti Kotipalveluissa kotihoidosta vastaavat siihen keskittyvät sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset.

Posti Kotipalvelut tarjoaa kotihoitoa ja henkilökohtaista avustamista kymmenissä kunnissa noin 450 ammattilaisen voimin. Postin maanlaajuinen verkosto toimii avustavissa tehtävissä, kuten ulkoilukavereina, aterioinnin apuna ja muissa arjen askareissa, joihin työntekijät on perehdytetty. Posti huolehtii myös ateriakuljetuksista kotihoidon asiakkaille. Posti Kotipalvelut tarjoaa arjen tukipalvelut myös yksityisasiakkaille. www.posti.fi/kotipalvelut