Kuopio kehittää kotihoitoon uutta palvelumallia Posti Kotipalveluiden kanssa

30.03.2017

Kuopion kotihoito aloittaa Posti Kotipalveluiden kanssa vuoden loppuun asti kestävän pilotin, jossa kehitetään monitoimijamallia kotihoitoon. Tavoite on varmistaa asiakkaalle hänen tarpeisiinsa perustuva palvelukokonaisuus, vahvistaa asiakkaan palveluverkostoa ja lisätä asiakkaan arkeen hänen toimintakykyään tukevaa palvelua.

Kotiin saatavien palvelujen tarve kasvaa nopeasti palvelurakenteen muutosten ja väestön ikääntymisen myötä. Laadukkaiden ja tarvelähtöisten palvelujen toteuttaminen edellyttää uusia ratkaisuja ja uusia toimijoita. Kuopion kotihoidon ja Posti Kotipalveluiden pilottiin valitaan noin 30 kotihoidon asiakasta, joilla kotihoito käy useita kertoja päivässä.

Postin kotipalveluihin perehdytetty työntekijä huolehtii yhdestä käynnistä päivässä. Hän auttaa asiakasta esimerkiksi aterioinnissa, pukeutumisessa ja muissa arjen askareissa asiakkaan tarpeen mukaan. Pilottialueina ovat Karttula, Maaninka, Nilsiä, Riistavesi ja Vehmersalmi.

- Osa kotihoidon tehtävistä on sellaisia arjen sujumista tukevia tehtäviä, joihin ei edellytetä sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Tällainen tehtävä on esimerkiksi ruokailun järjestäminen, Kuopion kaupungin kotihoidosta vastaava Kaija Kokkonen kertoo.

Tehtäviin perehdytetyt Postin työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä kotihoidon kanssa asiakkaan laadukkaan palvelun toteutumiseksi.

- Tässä pilotissa haluamme kehittää uutta toimintamallia yhdessä kotihoidon asiakkaan ja Postin kanssa. Pilotissa Kuopion kotihoito vastaa yhä asiakkaan kotihoidon kokonaisuudesta ja kaikista terveydenhoidollisista tehtävistä.

Uusilla ratkaisuilla turvataan kotiin saatavien palvelujen riittävyys

Kuopio on palkannut kotihoitoon lisää omaa henkilöstöä kasvavaan asiakastarpeeseen. Kotiin saatavissa palveluissa haasteena on kasvava palvelutarve.

- Tarvitsemme ratkaisuja, joiden avulla voimme turvata palvelut kotiin myös tulevaisuudessa. Harvaan asutuilla alueilla nämä haasteet ovat jo tätä päivää.

Keskeisiä keinoja ovat muun muassa uusien toimijoiden uudet innovaatiot palvelujen järjestämiseksi kotiin sekä työnjakoon, jaettuun hoivavastuuseen liittyvät ratkaisut.

Posti Kotipalvelut kehittää kotiin tarjottavia palveluja tuomaan uusia ratkaisuja kuntien kotihoidon ja yksityisasiakkaiden tarpeeseen. Posti on vastannut kotihoidon avustavista käynneistä vuoden 2016 alusta alkaen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kumppanina. Postin kotipalvelut räätälöidään kunnan ja asiakkaiden tarpeisiin yksilöllisesti.

- Postin roolina on auttaa arkiaskareissa ja tuoda seuraa ja huolenpitoa asiakkaan päivään. Tarkoitus on auttaa kuntaa vastaamaan asiakastarpeeseen laadukkaalla ja kustannustehokkaalla palvelumallilla, Posti Kotipalveluiden asiakkuus- ja kehitysjohtaja Saila Partanen kertoo.

Posti pystyy myös tarjoamaan kotihoidon rinnalle lisäpalveluita ja tuomaan siten lisää vaihtoehtoja kotiin saataviin palveluihin, esimerkiksi ulkoiluapua.