IPC:n vastuullisuusraportti: postit etunojassa kohti ympäristötavoitteitaan

17.11.2017

International Post Corporationin (IPC) ympäristövastuuraportti todistaa, että postien kansainvälisellä yhteistyöllä on onnistuttu saavuttamaan päästötavoitetta jopa etuajassa.

Posti on mukana IPC:n Environmental Measurement and Monitoring System (EMMS) -ohjelmassa ja raportoi ympäristösuoriutumisensa vuosittain. Vuoden 2016 ympäristövaikutusten osalta Posti onnistui parantamaan suoriutumistaan usealla pisteellä ollen näin vertailusijalla 8/20.

Postin suoriutuminen 2016: pisteillä 88,3/100 Posti on hopeatasolla, paransimme suoriutumista yli 6 pisteellä.

Posti parantanut suoritustaan vuosi vuodelta

IPC mittaa jäsentensä ympäristötehokkuutta Carbon Management Proficiency -mittaristolla, joka kattaa yhtiöiden ympäristösuoriutumisen kymmenellä eri osa-alueella.

Vuonna 2016 Postin pisteet olivat 88,3/100 (2015: 81,9/100). Suoriutumisen paraneminen perustui ennen kaikkea toimenpiteisiin seuraavilla alueilla:

•Omien autojen energiankulutuksen tehostaminen yhdistämällä kuljetuksia.

*Loppuvuodesta 2016 Posti rakensi Vantaan logistiikkakeskuksen katolle 1 920 paneelin aurinkovoimalan.

Postit näyttävät tietä vaihtoehtoisille ajoneuvoille

IPC:n raportissa kerrotaan, että tällä hetkellä noin 16 prosenttia kaikkien jäsenpostien kokonaiskalustosta on vaihtoehtoisia ajoneuvoja.

Sähköisten ajoneuvojen osuus jäsenpostien vaihtoehtoisista ajoneuvoista on 29 prosenttia, mikä merkitsee 4,6 prosenttia niiden koko ajoneuvokannasta. Globaalisti vain 0,2 prosenttia käytössä olevista autoista on sähköisiä.

Posti on jo vuosikymmeniä testannut vaihtoehtoisia ajoneuvoja ja tällä hetkellä Posti kuljettaa kirjeitä, lehtiä, pakettia ja rahtia muun muassa sähkö- ja biokaasuajoneuvoilla. Vuonna 2015 Posti otti käyttöön ajoneuvoissaan ensimmäiset seurantalaitteet, jotka ohjaavat kuljettajia taloudellisempaan ajotapaan. Myös reittioptimointi tehostaa kuljetuksia.


Kirjeen ja paketin kuljetustehokkuus

IPC:n EMMS-ympäristöohjelmassa seurataan myös kirjeen ja paketin kuljetustehokkuutta. Tavoitteena on vähentää kirjeen ja paketin kuljettamisesta syntyneitä kokonaispäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2013 tilanteeseen.

IPC:n vertailussa kirjeen kuljettaminen tuottaa tällä hetkellä päästöjä 35,8 CO2g ja paketin 436 CO2g. Postin vastaavat yksikköarvot ovat kirjeen osalta 16,7 CO2g ja paketin osalta 515,6 CO2g.

Kirjeen ja paketin CO2-päästöjen kehitys, IPC:n keskiarvo.

Kaikki Postin palvelut ovat asiakkaille 100-prosenttisen hiilineutraaleja. Posti on maailman ensimmäinen hiilineutraali posti.

- On hienoa olla mukana IPC:n ympäristötyössä, jossa postialan toimijat yhteistyössä pyrkivät vähentämään toimialan ympäristövaikutuksia ja siten osaltaan hillitsemään ilmastonmuutosta. Posti saa tästä raportista hyvää benchmarkkia sille, että suunta ja toimenpiteet ympäristövaikutustemme vähentämiseksi ovat oikeat. Posti paransi hienosti suoritustaan viime vuodesta, Postin yritysvastuujohtaja Noomi Jägerhorn sanoo.