Yleispalveluvelvoite jäämässä ulkomaille lähetettäviin enintään 10 kilon paketteihin

29.06.2016

- velvoite rasittaa palveluverkostoa liikaa suhteessa palvelun käyttöön

Viestintävirasto on määritellyt uudelleen pakettien yleispalveluvelvoitteita. Aikaisempi yleispalveluvelvoite kotimaan paketeista poistuu, mutta Postilla olisi jatkossa yleispalveluvelvoite pakettipalveluiden osalta vielä kotimaasta ulkomaille lähetettävien enintään 10 kilon painoisten postipakettien osalta koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Velvoite koskee käteisellä maksettavia pakettipalveluja. Muutos tulisi voimaan 31.10.2016.

- Velvoitteen piiriin jää enää vain noin 0,5 % pakettien kokonaisvolyymista. Mielestämme tämä velvoite rasittaa kohtuuttomasti suhteessa palvelun käyttöön ja pakettimäärään. Posti esittää Viestintävirastolle pakettien yleispalveluvelvoitteen poistoa kokonaan. Alalla toimivilla yrityksissä tulisi kaikilla olla samat vastuut ja velvoitteet, sanoo Postin Paketti- ja logistiikkapalveluiden johtaja Jukka Rosenberg.

Postilain yleispalvelua koskevan sääntelyn tarkoituksena on turvata käyttäjille kohtuuhintainen postitoiminnan peruspalvelu tasapuolisin ehdoin. Viestintävirasto katsoo, että keskenään kilpailevilta yrityksiltä ei ole saatavilla riittävästi hinnaltaan vastaavia palveluja kotimaasta ulkomaille lähetettävien postipakettien osalta.

Yleispalveluvelvoitteen piiristä poistuvat kotimaasta kotimaahan lähetettävät enintään 10 kilon painoiset postipaketit sekä maahan saapuvat enintään 20 kilon painoiset postilähetysten postipalvelut. Näiden palveluiden osalta yleispalvelu voidaan pitää turvattuna, koska palveluja tai korvaavia palveluja kohtuullisin ja tasapuolisin ehdoin tarjoavia yrityksiä on Suomessa riittävästi.

- Yleispalveluvelvoitteen poistaminen on meille mahdollisuus, jonka myötä käteisellä maksettavat pakettipalvelut pääsevät markkinaehtoiseen kilpailutilanteeseen. Palvelun toiminnan ehdot ovat nyt kaikille palveluntuottajille samat, toteaa Rosenberg.

Kilpailu pakettimarkkinoilla on Rosenbergin mukaan kovaa koko maassa.

- Posti on pakettipalveluiden markkinajohtaja. Haluamme strategiamme mukaan kasvattaa markkinaosuutta edelleen. Syksyllä arvioimme, miten voimme kehittää ja uudistaa käteisellä maksettavia pakettipalveluja sekä missä määrin voimme esimerkiksi ohjata asiakkaitamme enemmän itsepalvelukanaviin.

Yleispalveluvelvoitteen muutoksella ei ole vaikutusta Postin pakettipalvelutarjontaan.

- Tutkimme Viestintäviraston tänään antamaa päätöstä. Emme ole tyytyväisiä päätökseen ulkomaan pakettien osalta, joten harkitsemme päätöksestä valittamista, sanoo Rosenberg.