Posti yrityksenä
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media

Postin vuosikertomus ja yritysvastuuraportti julkistettu

16.03.2016

Posti Groupin yhdistetty vuosikertomus ja yritysvastuuraportti on julkistettu. Raportit on laadittu sekä suomeksi että englanniksi. Yritysvastuuraportti on laadittu GRI G4:ää noudattaen.

Raportit löytyvät osoitteista

www.posti.com/vuosikertomus2015 ja
www.posti.com/yritysvastuuraportti2015

Vuoden 2015 keskeiset tapahtumat ja yritysvastuuasiat raportoidaan verkkokertomuksessa kattavasti. Posti ei tänä vuonna julkista painettua raporttia.

- Valitsimme tänä vuonna raportin teemaksi Uudistuva Posti - askeleen edellä. Teema kuvastaa sitä, kuinka Posti on uudistanut merkittävästi toimintojaan vastatakseen kiristyvään kilpailuun ja postivolyymien laskuun. Haluamme olla edelläkävijöitä toimialan suuressa murroksessa, sanoo johtaja Hanna Kauko Postin Viestinnästä.

- Tänä vuonna yksinkertaistimme yritysvastuuraportin rakennetta, jotta lukija löytäisi mahdollisimman helposti tarvitsemansa tiedon Postin vastuullisuussuoriutumisesta. Raportti sisältää verojalanjäljen lisäksi keskeiset tunnusluvut Postin henkilöstö- ja ympäristövastuusta, kertoo Postin yritysvastuusta vastaava johtaja Noomi Jägerhorn.

Postin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkistettu 12.2.2016 tilinpäätöstiedotteen liitteenä sekä sivulla www.posti.com/hallinnointi. Samasta osoitteesta löytyy myös palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015.

Postin vuoden 2016 osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavan aikataulun mukaisesti: