Postin vuosikertomus ja yritysvastuuraportti julkistettu

16.03.2016

Posti Groupin yhdistetty vuosikertomus ja yritysvastuuraportti on julkistettu. Raportit on laadittu sekä suomeksi että englanniksi. Yritysvastuuraportti on laadittu GRI G4:ää noudattaen.

Raportit löytyvät osoitteista

www.posti.com/vuosikertomus2015 ja
www.posti.com/yritysvastuuraportti2015

Vuoden 2015 keskeiset tapahtumat ja yritysvastuuasiat raportoidaan verkkokertomuksessa kattavasti. Posti ei tänä vuonna julkista painettua raporttia.

- Valitsimme tänä vuonna raportin teemaksi Uudistuva Posti - askeleen edellä. Teema kuvastaa sitä, kuinka Posti on uudistanut merkittävästi toimintojaan vastatakseen kiristyvään kilpailuun ja postivolyymien laskuun. Haluamme olla edelläkävijöitä toimialan suuressa murroksessa, sanoo johtaja Hanna Kauko Postin Viestinnästä.

- Tänä vuonna yksinkertaistimme yritysvastuuraportin rakennetta, jotta lukija löytäisi mahdollisimman helposti tarvitsemansa tiedon Postin vastuullisuussuoriutumisesta. Raportti sisältää verojalanjäljen lisäksi keskeiset tunnusluvut Postin henkilöstö- ja ympäristövastuusta, kertoo Postin yritysvastuusta vastaava johtaja Noomi Jägerhorn.

Postin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkistettu 12.2.2016 tilinpäätöstiedotteen liitteenä sekä sivulla www.posti.com/hallinnointi. Samasta osoitteesta löytyy myös palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015.

Postin vuoden 2016 osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavan aikataulun mukaisesti: