Postin uusien kotipalveluiden johtoon nimitettiin Petri Kokkonen

04.05.2016

Petri Kokkonen (DI) on nimitetty Postin uuden Kotipalvelut-yksikön johtajaksi. Posti kehittää uutta liiketoimintaa kotiin tarjottavista palveluista, muun muassa hoivaan, vartiointiin ja kiinteistönhoitoon liittyen. Petri Kokkonen siirtyi tehtävään toukokuun alussa Responda 113 toimitusjohtajan tehtävästä. Responda 113 tarjoaa hälytyskeskus- ja etävalvontapalveluita. Ennen Respondaa hän vastasi Mehiläisellä ikääntyneiden palveluiden, mielenterveyskuntoutuksen ja vammaispalveluiden liiketoiminnasta.

- Ryhdyn innolla kasvattamaan Postin kotipalveluita. Posti on maanlaajuisena toimijana, kattavan ammattilaisverkoston ansiosta kiinnostava kumppani kunnallisille ja yksityisille palveluntarjoajille. Posti kykenee toteuttamaan kustannustehokkaasti myös lyhytkestoisia palvelukäyntejä, mikä tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia yhteistyöhön, Kokkonen sanoo.

Postin kotipalvelut on luontevaa yhdistää Postin muuhun toimintaan lähilogistiikan, ateriakuljetusten ja postinjakelun yhteyteen. Postin lähilogistiikassa ja postinjakelussa työskentelee n. 10 000 ammattilaista. Digitalisaation myötä jaettavan postin määrä vähentyy. Vuonna 2015 se vähensi Postin tuloja 70 miljoonalla eurolla. Uuden liiketoiminnan kehittämisellä tähdätään Postin kannattavuuden ja työpaikkojen turvaamiseen.

- Kotiin tarjottavien tukipalveluiden kysyntä kasvaa, ja alalle kaivataan valtakunnallisia toimijoita. Posti panostaa innovatiivisiin palveluihin ja pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua kunnille ja suoraan henkilöasiakkaille. Posti voi jatkossa toimittaa kotiin niin hoitotarvikkeet, ruokakassit kuin hoivan, Kokkonen kertoo.

Postin kotipalveluissa lähtöjä kuluttajien, kuntien ja yksityisen sektorin palveluun

Posti aloitti vuoden alussa ensimmäisen kunnallisen yhteistyön uusista kotipalveluista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kanssa. Postin työntekijät auttavat Eksoten kotihoidon ja vammaispalvelun asiakkaiden arjen sujumista ateriakuljetuksen tai postinjakelun yhteydessä. Yhdistämällä kotihoitoon Postin palveluja Eksote haluaa vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua kotona.

Postilla on hälytys- ja vartiointipalveluista kevään kestävä kokeilu Securitaksen kanssa Muhoksella ja Ylivieskassa. Oulussa Posti pilotoi postinjakelun yhteydessä vanhuksille suunnattua Tervehdyskäynti-palvelua, jossa postinjakaja tapasi asiakkaan ja lähetti tapaamisen jälkeen tiedon vanhuksen päivän sujumisesta omaiselle.

- Panostamme kotipalveluiden kehittämisessä erilaisiin palveluideoihin, ja testaamme niiden toimivuutta piloteilla. Kokeilukulttuuri antaa valmiuksia nopeaan reagointiin kysynnän mukaan. Meillä on jo kyvykkyyttä kotipalveluiden maanlaajuiseen tuottamiseen, Kokkonen sanoo.

Postin verkkokaupassa on jo nyt uutta tarjontaa kuluttajille. Kesäkuukausille myytävä ruohonleikkauspalvelu herätti valtavasti kiinnostusta. Nurmikko leikataan postinjakelun yhteydessä kesätiistaisin, jolloin jaettavaa postia on perinteisesti vähemmän. www.posti.fi/ruohonleikkaus