Postille Avainlippu-tunnus

28.04.2016

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Posti Oy:lle liiton jäsenyyden ja oikeuden käyttää Avainlippu-tunnusta. Suomalaista työtä edustava Avainlippu kertoo, että palvelu on tuotettu tai tuote on valmistettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

Avainlipun ensisijaisena myöntämiskriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi lasketaan kotimaisuusaste, jonka on oltava vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. Omakustannusarvossa otetaan huomioon palveluun liittyvät kustannukset, kuten henkilöstökustannukset, alihankinnat ja materiaalihankinnat.

Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

- Kotimaisuus on Postille tärkeä asia. Täytämme kaikki Avainlipun myöntämisen kriteerit ja haluamme, että se näkyy myös visuaalisesti palveluissamme ja toiminnassamme. Tutusta Avainlipusta on helppo tunnistaa, että Posti on suomalainen, se toimii Suomessa ja tarjoaa työtä suomalaisille, sanoo Paketti- ja logistiikkapalveluista vastaava johtaja Jukka Rosenberg Postilta.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 86 prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun. Vastaajista suurin osa (57 prosenttia) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin erittäin paljon tai melko paljon.

Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

- Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia suomalaisuudesta, luotettavuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä palvelun kotimaisuudesta ja suomalaisesta omistuspohjasta omille sidosryhmilleen, Tero Lausala kertoo.

www.suomalainentyo.fi