Postialan murros näkynyt ajoittaisina häiriöinä jakelussa

02.02.2016

Viestintävirasto on todennut, että Posti ei ole pystynyt täysin toteuttamaan yleispalvelukirjeiden (käteismaksulliset eli postimerkilliset kirjeet) viisipäiväisen jakelun velvoitetta elo-syyskuussa. Häiriöiden taustalla ovat olleet Postin sopeuttamistoimet, joita on jouduttu tekemään voimakkaasti vähenevän postivolyymin takia. Syksyn lakkoaalto lisäsi häiriöitä koko loppuvuoden ajan.

- Olemme Postissa digitalisaation aiheuttaman suuren murroksen keskellä. Teemme kaikkemme, jotta pystymme pitämään palvelun laadun hyvällä tasolla siitä huolimatta, että joudumme jatkuvasti sopeuttamaan toimintaamme. Pääosin olemme onnistuneet hyvin, ja yleispalvelun kulkunopeus on täysin lain vaatimalla tasolla. Selvää kuitenkin on, että toiminnassamme on ollut ajoittain paikallisia ja lyhytaikaisia häiriöitä. Tästä olemme hyvin pahoillamme, sanoo jakelusta vastaava johtaja Anu Punola Postista.

Viestintäviraston selvityksen mukaan viisipäiväinen jakelu jäi elo-syyskuussa toteutumatta noin joka sadannen yleispalvelukirjeen osalta.

Posti on selvittänyt tilannetta ja korjaavia toimenpiteitä Viestintävirastolle, joka pitää Postin antamaa selvitystä riittävänä ja toimenpiteitä oikeansuuntaisina. Viestintävirasto katsoo julkaisemassaan päätöksessä, että elo-syyskuussa lisääntyneet häiriöt ovat liittyneet muutoksiin, joita Posti on pitänyt välttämättöminä laskeviin kirjevolyymeihin vastaamiseksi.

Posti on ottanut käyttöön uusia keinoja häiriötilanteiden vähentämiseksi

Postissa on parannettu tilanteiden ennustettavuutta ja päivätasoista seurantaa. Postilla on nyt ensi kertaa mahdollisuus käyttää myös ulkopuolista työvoimaa oman henkilöstön apuna esimerkiksi ruuhkahuippujen tai äkillisten sairauspoissaolojen hoitamisessa. Täydentävän työvoiman avulla voidaan vähentää jakeluhäiriöitä, joita poikkeustilanteissa voi syntyä.

Postilla on lisäksi tavoitteena laajentaa postinjakelun palveluaikoja iltaa kohti suunnittelemalla jakelureitit ja työkokonaisuudet uusiksi. Laajennettu palveluaika parantaa osaltaan kykyä huolehtia palvelusta kaikissa tilanteissa ja mahdollistaa perinteisen jakelun lisäksi myös muiden palvelujen tarjonnan asiakkaiden tarpeiden mukaan.

- Pakettipalveluille, verkkokaupalle, koti- ja turvallisuuspalveluille, elintarvikelogistiikalle ja muille lähilogistiikan palveluille laajat palveluajat aamusta iltaan ovat hyvin tärkeitä, korostaa Punola.

Hankalat keliolosuhteet sekä äkilliset sairauslomat vaikeuttavat jakelua nyt

Postinjakelu on ulkotyötä, mihin vaikuttavat poikkeukselliset keli- ja sääolosuhteet: jääkelin aiheuttama liukkaus, kovat pakkaset ja lumipyryt. Tällä hetkellä maassa liikkuu myös influenssa- ja vatsatautiaalto.

- Keleistä ja sairaslomista huolimatta yritämme aina löytää mahdollisimman pian sijaisia ja välttää häiriöt postinjakelun aikatauluissa, Punola muistuttaa.

Postilla velvoitteet, kilpailijoilla ei

Postilain mukaiset jakeluvelvoitteet koskevat vain Postia, ei muita jakelua hoitavia yrityksiä. Postilaki määrittelee Postille viisipäiväisen jakeluvelvoitteen, jonka mukaan postia on jaettava kaikkina arkipäivinä. Postin kilpailijoilla on vain yhden päivän velvoite, jota sitäkin ollaan postilain uudistamisen myötä poistamassa.

- Toivomme, että yleispalvelua koskevaa sääntelyä harkittaisiin kevennettäväksi kaikkien toimijoiden osalta ja tasapuolisuuden turvaamiseksi. Ilman uudistuksia Posti olisi täysin eriarvoisessa asemassa kuin yksityiset kilpailijat. Toivomme myös, että pääsemme hyödyntämään perinteisen jakelun rinnalla myös uusia jakelumenetelmiä, Punola sanoo.