Posti tuo palvelun ikääntyneille ulkoilun tueksi – Ulkoilukaveri auttaa ja pitää seuraa

25.11.2016

Postin Kotipalvelut tuovat vanhusten ulkoiluun lisää mahdollisuuksia. Kun ulkoilu ilman seuralaista on vaikeaa tai tuntuu turvattomalle, vanhus saattaa viettää päiviä sisällä. Posti aloittaa tammikuussa Ulkoilukaveri-palvelun, jonka voi tilata itselle tai läheiselle 25.11.2016 alkaen.

Asiakas määrää tahdin

Postin ulkoilukaveri käy asiakkaan luona sovittuna aikana joko kerran tai kaksi kertaa viikossa. Palvelulle voi valita puolen tunnin tai tunnin ajan. Ulkoilu toteutetaan asiakkaan ehdoilla ja asiakkaan määräämää reittiä ja vauhtia. Palveluun valitut Postin työntekijät saavat yhdessä asiantuntijoiden, vanhustyön geronomin ja fysioterapeutin, kanssa laaditun Ulkoilukaveri-koulutuksen. Ensimmäisellä kerralla asiakas tutustuu omaan, vakituiseen ulkoilukaveriinsa, ja samalla kartoitetaan asiakkaan toiveet ja tarpeet palvelulle.

- Tavoitteemme on tuoda vireyttä ja juttuseuraa ikääntyneen asiakkaan arkeen. Ulkoilukaveri on tukemassa asiakasta ylläpitämään omaa liikuntakykyään. Posti toimii maanlaajuisesti, ja meillä on pitkä kokemus vanhusten ateriakuljetuksista ja asiakkaiden luottamuksellisesta kohtaamisesta. Tälle osaamiselle on luontevaa rakentaa arjen kotipalveluita, Postin Kotipalveluiden johtaja Petri Kokkonen kertoo.

Postissa pääluottamusmiehenä toimiva Juha Torvinen pitää uusia kotipalveluita tärkeänä henkilöstölle.

- Kun perinteinen kirjeposti on hiipumassa, siitä ei tulevaisuudessa ole kaikille töitä. On tärkeää nähdä, mitä muuta voidaan tehdä. Meiltä löytyy vaikka millaista osaamista jo valmiiksi. Nyt saadaan hyödyntää monipuolisemmin taitoja ja tietoa ja hankkia uutta osaamista. Olen haastatellut hoivatehtäviä tekeviä ja muissa kotipalveluissa toimivia postilaisia, ja tekijät ovat pääsääntöisesti tykänneet uudenlaisista töistä, Torvinen sanoo.

Väestön ikääntyminen haastaa kehittämään uudenlaisia palveluja

Tilastokeskuksen mukaan vuoteen 2020 mennessä Suomessa on yli miljoona yli 65-vuotiasta. Geriatrian professori Jaakko Valvanteen mukaan senioreiden pitäisi pääsääntöisesti reippaasti lisätä liikkumistaan.

- Ihminen on luotu liikkumaan eikä istumaan ja makaamaan. Monet iäkkäät kaipaavat kumppania liikkumiseen, ja tämä Postin palvelu lisää mahdollisuuksia päästä ulos ja liikkumaan. Iäkkäiden määrä kasvaa Suomessa nopeasti, ja omatoimisuuden tukeminen on yhä tärkeämpää. Palvelujen ja toimintatapojen täytyy uudistua, jos haluamme parempaa terveyttä, Valvanne sanoo.

Jaakko Valvanteen mukaan liikkumisen ohella seuranpito on yhtä tärkeää.

- Yksinäisyys on suurin huoli iäkkäillä. Ulkoilukaveri tuo sosiaalisuutta ja vireyttä päivään. Jos on huonompi päivä, voi ulkoilun sijasta keskustella ja pelata, mitä vain iäkäs ihminen toivoo. Silläkin on suuri arvo hyvinvoinnille, Valvanne painottaa.

Lisätietoa ikäryhmien koosta:

Tilastokeskuksen väestöennuste
Maakuntakohtaiset väestömäärät ikäryhmittäin


Ulkoilukaveri-palvelun hinnat

Ulkoilukaveri-palvelu on suunniteltu ikääntyneille ja muille asiakkaille, joilla on rajoittunut fyysinen toimintakyky. Palvelu tukee asiakkaan yleistä toimintakykyä ja auttaa aktivoimaan arkea. Palveluun ei sisälly kuntoutusta tai fyysisen vaivan hoitoa.

Ulkoilukaveri-palvelun voi jo tilata Postin verkkokaupasta tai Postin omista myymälöistä. Ensimmäinen mahdollinen käyntipäivä on tiistai 10.1.2017. Lisätietoa Ulkoilukaveri-palvelusta: www.posti.fi/ulkoilukaveri


Ulkoiluavusta voi saada kotitalousvähennyksen. Palvelun hinnat:

- käynti tiistaisin: 4x30 min yht. 69 € tai 4x60 min yht. 138 €
- käynti tiistaisin ja perjantaisin: 8x30 min yht. 138 € tai 8x60 min yht. 276 €

 

Kuvia median käyttöön

Posti Kotipalvelut kehittää henkilöasiakkaille sekä julkiselle sektorille kotipalveluita, jotka liittyvät hoivaan, turvaan ja kiinteistönhoitoon. Posti tavoittaa joka arkipäivä 2,3 miljoonaa kotitaloutta.