Posti toteuttaa uusia kotipalveluita Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille

10.02.2016

 

Posti on aloittanut ensimmäisen kunnallisen yhteistyön Postin uusista kotipalveluista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kanssa. Vuoden kestävässä pilotissa Postin työntekijät auttavat Eksoten kotihoidon ja vammaispalvelun asiakkaiden arjen sujumista ateriakuljetuksen tai postinjakelun yhteydessä. Yhdistämällä kotihoitoon Postin palveluja Eksote haluaa vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua kotona.

Eksoten tavoite on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen kotona pärjäämiseen mahdollisimman yksinkertaisesti ja joustavasti. Postin ammattilaisten verkosto kattaa joka arkipäivä myös taajamat ja harvaan asutut alueet, mikä auttaa kuntia tarjoamaan tukea kotiin.

- Ihmisten tarpeet ja elämäntavat ovat yksilöllisiä, ja samaa vaaditaan myös palveluilta. Asiakkaidemme tukiverkosto laajenee, kun kotihoidon lisäksi Postin työntekijä auttaa arjessa. Olemme saaneet asiakkailta hyvää palautetta. Postin työntekijät ovat myös asiakkaille entuudestaan tuttuja ateriakuljetusten ja postinjakelun yhteydestä, Eksoten hoivajohtaja Taina Jaako sanoo.

- Postin roolina on auttaa arkiaskareissa sekä käynnillään jututtaa asiakasta ja ilmoittaa tarvittaessa poikkeuksista Eksotelle. Kotipalvelut on luontevaa yhdistää Postin muuhun toimintaan, ateriakuljetusten tai postinjakelun yhteyteen. Posti pystyy toteuttamaan kustannustehokkaasti myös lyhytkestoisia käyntejä, hankejohtaja Tiina Tapionlinna Postista kertoo.

Posti auttaa arjen sujumisessa - Eksote vastaa hoivatehtävistä

Postin työntekijän toteuttamat tehtävät on määritelty jokaiselle Eksoten asiakkaalle etukäteen, niitä ovat asiakkaan tarpeista riippuen muun muassa aterian lämmittäminen, ruokailussa avustaminen ja muu arjen tuki. Eksoten työntekijät vastaavat asiakkaiden terveydenhoidollisista ja muista hoivapätevyyttä vaativista tehtävistä.

- Vanhusten hoidossa iso osa kotihoidon tekemästä työstä on arkiapua, sopimus Postin kanssa tuo meille lisäresurssia sen toteuttamiseen. Väestön ikääntyminen kasvattaa jatkossa kotiin tarjottavien palvelujen tarvetta entisestään. Postin tuoma lisäarvo Eksoten vammaispalvelun asiakkaille liittyy puolestaan turvallisuuden tunteeseen ja siihen, että kotona piipahtaa joku Eksoten ammattilaisen käyntejä useammin, palvelupäällikkö Merja Heinonen Eksotesta kertoo.

Postin kotipalvelua tarjotaan Eksoten valitsemille asiakkaille Ylämaalla, Savitaipaleella ja Rautjärvellä. Posti on toiminut kuntien kotihoidon kumppanina ateriakuljetuksissa useita vuosia.

Postin työntekijät ovat lähellä

Perinteisen postivolyymin vähentyessä digitalisaation myötä Posti panostaa uuden liiketoiminnan kehittämiseen hoivaan, turvallisuuteen ja kodin sekä kiinteistön hoitoon liittyvissä palveluissa. Postin koko maan kattava ammattilaisten ja kuljetuskaluston verkosto voi hyödyttää lähetysten ja aterioiden jakelun ohella monin tavoin yrityksiä, kuntia ja kuluttaja-asiakkaita. Posti tavoittaa joka arkipäivä 2,8 miljoonaa kotitaloutta.

Postilla on käynnissä kevään kestävä kokeilu Securitaksen kanssa hälytys- ja vartiointipalveluista Muhoksella ja Ylivieskassa. Oulussa Posti pilotoi postinjakelun yhteydessä vanhuksille suunnattua Tervehdyskäynti-palvelua, jossa postinjakaja tapaa asiakkaan ja lähettää tapaamisen jälkeen tiedon vanhuksen päivän sujumisesta omaiselle. Posti suunnittelee lisäksi kodinhuoltoon ja pihatöihin liittyvää palvelutarjontaa.

 

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 9 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 1 859 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 23 000 ammattilaisen voimin. Kaikki palvelumme Suomessa ovat hiilineutraaleja. www.posti.com

Etelä​​-Karjalan sosiaali- ja terveysp​iirin (Eksote) tehtävänä on tuottaa terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviä terveys-, perhe- ja sosiaali- sekä vanhustenpalveluja. Eksote tekee palveluista kuntien kanssa palvelusopimukset, jotka perustuvat väestön palvelutarpeeseen. Eksote on kuntayhtymä, johon kuuluu yhdeksän kuntaa: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Asukkaita Eksoten alueella on noin 133 000. Palveluihin kuuluvat avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuolto, kuntoutuskeskus, sairaalapalvelut, perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut sekä väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen joustavasti mukautuvat vanhustenpalvelut. Eksote sisältää Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Karjalan erityishuoltopiirin.​